[Ερώτηση] 17. Κανὼν τοῦ Ὁσίου: "Ἐνοικοῦντά σοι ἔχων"

αρσένιος

αρσένιος
Χαίρετε, ἀγαπητοὶ συνάδελφοι! Εὐχαριστῶ γιὰ τὴ θερμὴ ἀνταπόκρισί σας στὰ προηγούμενα ἐρωτήματά μου!
Τώρα ἔχω μιὰν ἄλλη ἐρώτησι. Στὸ τροπάριο:
"Ἐνοικοῦντά σοι ἔχων, τὸν τὰ πάντα βλέποντα Θεὸν μακάριον, ἐκδιδάσκοντά σε, καὶ φωτίζοντα καὶ συνετίζοντα, τῶν ψυχῶν Τρισμάκαρ, τῶν καθαρῶν καὶ μακαρίων, τὰς ἀνόδους ὁρᾶν κατηξίωσαι." (κανὼν τοῦ Ὁσίου, ᾨδὴ ε'), αὐτὸ τὸ "μακάριον" σὲ ποιὸν ἀναφέρεται - στὸν Θεὸν ἢ στὸν Ὅσιο; (Λαμβανομένου ὑπόψιν τοῦ ὅτι τὸ κόμμα μετὰ δὲν λειτουργεῖ ὡς σημεῖο στίξης, ἀλλὰ ἀναφέρεται στὴ μουσική ἐκτέλεσι.)
Εὐχαριστῶ καὶ πάλι καὶ εὔχομαι σὲ ὄλους μιὰ καλὴ, εὐλογημένη καὶ δημιουργηκὴ χρονιά, μὲ υγεία καὶ χαρά. :)
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Ἔχων ἐνοικοῦντά σοι, τὸν τὰ πάντα βλέποντα Θεὸν μακάριε, ἐκδιδάσκοντά σε, καὶ φωτίζοντα καὶ συνετίζοντα, τῶν ψυχῶν τρισμάκαρ, τῶν καθαρῶν καὶ μακαρίων, τὰς ἀνόδους ὁρᾶν κατηξίωσαι»

(χφφ. μηναῖα Σινὰ 596 θ'-ι' αἰ. φ. 9r, 595 ι'-ια' αἰ. φ. 50v, 597 ια' αἰ. φ. 54v, ἁγ. Σάβα 207 ια'-ιβ' αἰ. φ. 81v, 63 ιβ' αἰ. φ. 170r).
 
Last edited:
Top