16. Ακολουθία των Αγίων ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Αγάπης, Ειρήνης, Χιονίας των Αυταδέλφων

George

Ιεροψάλτης

Attachments

  • akoloythia_Agaphs_Eirinis_Xionias.pdf
    211 KB · Views: 316

George

Ιεροψάλτης
1. ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ
εἰς τὰς ἁγίας ἐνδόξους μεγαλομάρτυρας Ἀγάπην, Εἰρήνην καὶ Χιονίαν, τὰς αὐταδέλφους

2. ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ
εἰς τὰς ἁγίας ἐνδόξους μεγαλομάρτυρας Ἀγάπην, Εἰρήνην καὶ Χιονίαν, τὰς αὐταδέλφους προστάτιδας τῆς νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

Ποιήματα Στυλιανοῦ Μακρῆ, Δρος Θ.,
Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
 

Attachments

  • paraklisi_agapi_eirini_xionian.pdf
    168.1 KB · Views: 168
  • paraklisi_agapi_eirini_xionian1.pdf
    172.3 KB · Views: 133

Lampadarios

Καλαφάτης Θανάσης
Επειδή τιμούμε τις Τρεις Αγίες στην ενορία μας, έκανα μια προσπάθεια να μελοποιήσω τα δοξαστικά της ακολουθίας εξ' ανάγκης. Γενικά μου άρεσε η γραφή του υμνογράφου, αλλά φτάνοντας στο δοξαστικό των αποστίχων βρίσκοντας μεγάλη δυσκολία στην μελοποίηση έκανα την σκέψη οτι είναι πολύ μεγάλο για δοξαστικό (περισσότερο μου θύμισε "οίκο" ή πανηγυρικό λογίδριο), με αρκετές ίσως περιττές επεξηγήσεις και πλατειασμούς και παραθέσεις γραφικών χωρίων. Γενικά και χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξη αυτούσιων χωρίων στην υμνογραφία νομίζω συνήθως η παραπομπή σε χωρία γίνεται απλώς με νύξη/χρήση ορισμένων λέξεων που εντάσσονται ομαλά στο νόημα π.χ.Δανιήλ ανήρ επιθυμιών, λίθον άνευ χειρός τμηθέντα από Δανιήλ2,34 ή Ευφράνθητι Ιερουσαλήμ και πανηγυρίσατε πάντες οι αγαπώντες σιών απο Ησ. 66,10 κ.α.
Για τους λόγους αυτούς, και με κάθε σεβασμό στον υμνογράφο έκανα μια προσπάθεια συντομεύσεως για λόγους εξυπηρέτησης στην μελοποίηση προσπαθώντας να διατηρήσω τα νοήματα του αρχικού, και θα ήθελα την γνώμη σας και τις παρατηρήσεις σας (θεολογικές, γραμματικές και συντακτικές) προκειμένου να προχωρήσω στην μελοποίηση.
Ευχαριστώ

ΑΡΧΙΚΟ:
Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄.
Σήμερον ὁ ἄφρων ἄρχων, ἄκων προφητεύει. Φησὶ γάρ· τὰς βίβλους τῶν χριστιανῶν, εἰς πυρὰν παραδώσω, ἵνα κατακαυθῶσιν, καὶ ἐξαλείψω τὰ ἐν αὐτοῖς γραφέντα λόγια. Ὢ τῆς ματαιοπονίας! Οὐ γὰρ ἔγνω ὅτι μᾶλλον τῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλων, καὶ τοῦ Κυρίου τὰ ῥήματα, ἐν καρδίᾳ διετήρουν, αἱ τρεῖς αὐτάδελφοι κόραι, ἡ μὲν Χιονία ὡς φυλάττουσα, τὸν τοῦ βαπτίσματος χιτῶνα ἀῤῥρύπωτον, κατὰ τὸ προφητικὸν ‘πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι’, ἡ δὲ Ἀγάπη τὸ τέλειον, τῆς παραγγελίας ὡς κτησαμένη, κατὰ τὸν τῶν ἐθνῶν ἀπόστολον, τὸν λέγοντα ‘τὸ τέλειον, τῆς παραγγελίας ἀγάπη ἐστί’, καὶ ἡ ὀλβία Εἰρήνη, τὴν δωρεὰν τοῦ Κυρίου ὡς ἔχουσα, κατὰ τὸν Αὐτὸν εἰπόντα, ‘εἰρήνην τὴν ἐμήν, δίδωμι ὑμῖν’. Ὅθεν καὶ εἰς κάμινον ταύτας κελεύει ῥιφθῆναι. Ἀλλ’ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται, οὐδὲ κέκαυται· αἱ τρεῖς γὰρ καλλιπάρθενοι, τοῦτον μαρτυροῦσι ζῶντα, καὶ καταγγέλουσιν ἐν πάσῃ οἰκουμένῃ, ἀπαύστως πρεσβεύουσαι, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΟ
Σήμερον ὁ ἄφρων ἄρχων, ἄκων προφητεύει. Φησὶ γάρ· τὰς χριστιανῶν βίβλους καῦσω, καὶ ἐξαλείψω τὰ ἐν αὐτοῖς γραφέντα λόγια. Ὢ τῆς ματαιοπονίας! Οὐ γὰρ ἔγνω τῶν ρημάτων τοῦ Πνεῦματος, ἐγγεγραμμένων ἐν ταῖς καρδίαις τῶν Αὐταδέλφων. Τῆς μὲν Χιονίας, λελευκασμένης ὑπὲρ χιόναν, τῆς δὲ Ἀγάπης, τῆς παραγγελίας τὸ τέλειον κτησαμένης, καὶ τῆς ὀλβίας Εἰρήνης, ὡς ἐχούσης τὴν τοῦ Κυρίου δωρεὰν. Ὅθεν καὶ εἰς κάμινον ῥίπτει Αὐτὰς, μή καιομένου τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ὅν ζῶντα μαρτυροῦσι, ἀπαύστως πρεσβεύουσαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
 

Οδυσσέας Εσκιτζής

Παλαιό Μέλος
Δεύτε φιλομάρτυρες πανηγυρίσομεν τρεις νέους παίδας εν καμίνω, των Θεσσαλονικέων ταις κόραις, Αγάπη, Χιονία τε και Ειρήνη. Τον Λόγον του Πατρός υπέρ τας εαυτών ψυχάς αγαπήσαντες, ειρηνικώς εφησύχαζον, ρήματι τυραννικώ, ωσεί χιών εις πυρ το καίον βίβλους βέβληνται, ίνα μη κατακαυθώσιν αι καρδίαι αι εγκολπούμεναι ρήματα ζωής αιωνίου εις το πυρ το άσβεστον. Δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε, δόξα τη ευσπλαχνία σου, δόξα τη αναστάση σου μόνε φιλάνθρωπε.
--------------------------------------------------------

ποιητικό χεράκι-κεράκι στη μνήμη των αγίων που γιορτάζουν κατ’ ἔθος τῇ Πέμπτῃ τῆς Διακαινησίμου

%CE%A4%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%A3+%CE%91%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3+%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%A5%CE%A1%CE%95%CE%A3+%CE%91%CE%93%CE%91%CE%A0%CE%97+%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%9D%CE%97+%CE%A7%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%91+001.jpg
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Δεύτε φιλομάρτυρες πανηγυρίσομεν τρεις νέους παίδας εν καμίνω, των Θεσσαλονικέων ταις κόραις, Αγάπη, Χιονία τε και Ειρήνη. Τον Λόγον του Πατρός υπέρ τας εαυτών ψυχάς αγαπήσαντες, ειρηνικώς εφησύχαζον, ρήματι τυραννικώ, ωσεί χιών εις πυρ το καίον βίβλους βέβληνται, ίνα μη κατακαυθώσιν αι καρδίαι αι εγκολπούμεναι ρήματα ζωής αιωνίου εις το πυρ το άσβεστον. Δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε, δόξα τη ευσπλαχνία σου, δόξα τη αναστάση σου μόνε φιλάνθρωπε.
--------------------------------------------------------

ποιητικό χεράκι-κεράκι στη μνήμη των αγίων που γιορτάζουν κατ’ ἔθος τῇ Πέμπτῃ τῆς Διακαινησίμου

Αυτόν τον ύμνο ποιος τον έγραψε; :confused::confused::confused::confused:
 
Δεν μπορεί να μην έχει γράψει ακολουθία ο μακαριστός π. Γεράσιμος, εφόσον οι Αγίες τιμώνται κυρίως στην Θεσσαλονίκη όπου υπάρχει παρεκκλήσιο! Ή ακολουθία τού π. Στυλιανού είναι ελαφρώς κακογραμμένη.
 

konet

New member
Γνωρίζουμε τι Ακολουθία χρησιμοποιείται στην ενορία της Παναγίας Φανερωμένης Θεσσαλονίκης όπου υπάρχει και το προαναφερόμενο Ιερό Παρεκκλήσιο; Χρησιμοποιείται η Ακολουθία από το πρώτο post;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Γνωρίζουμε τι Ακολουθία χρησιμοποιείται στην ενορία της Παναγίας Φανερωμένης Θεσσαλονίκης όπου υπάρχει και το προαναφερόμενο Ιερό Παρεκκλήσιο;
Ὁσίου Γερασίμου τοῦ Μικραγιαννανίτου τοῦ ὑμνογράφου.
 
Top