15-08-2022 Εσπερινός & Όρθρος Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 15-08-2022 Εσπερινός & Όρθρος Κοιμήσεως της Θεοτόκου
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μεγάλων εορτῶν & καθημερινών
Αυγούστου & Σεπτεμβρίου 2022 έχουν αναρτηθεί &
Εδώ Αυγούστου & Εδώ Σεπτεμβρίου
 

Attachments

gbekris

Γεώργιος Μπεκρής
#3
Τὰ αὐτὰ πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες, σέ pdf καί mel τά πεζά & μουσικά κείμενα.
Οἱ τελικές πρὸς παῦσιν καταλήξεις τῶν πεζῶν εἶναι μέ κόκκινο χρῶμα.
 

Attachments

Top