08-12-2019 Κυρ. ΚΕ΄ (Ι΄ Λουκά ) Εσπερινός & Όρθρος

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 08-12-2019 Εσπερινός & Ορθρος ΚΕ΄ Κυριακής Ηχος Πλ. δ΄ Εωθ. Γ΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,
 

Attachments

Top