08-12-2019 Εσπερινός, Όρθρος & Θ. Λειτουργία ΚΕ' Κυριακής (Ι΄ ΛΟΥΚΑ) Ήχος πλ. δ΄. Εωθ. Γ'.

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα
της 08-12-2019 Εσπερινός και ΚΕ Κυριακής (Ι΄ΛΟΥΚΑ) Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. Γ
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
 

Attachments

Top