08. Κανών Αγ. Γεωργίου Χοζεβίτου

#1
Καλημέρα, καλή χρονιά.

Από τον κανόνα του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου.
Τροπάριον της τετάρτης ωδής :

Ο Δεσπότης ουρανόθεν δι ημάς κατερχόμενος, την Σιών ευρίσκει, θείον αληθώς ευναστήριον. Ή ενσκηνώσας συ πόθω, ώσπερ κλίμακι, προς την άνω ανήλθες, Σιών ταύτη χρώμενος.

ένας άγνωστος (;) υμνογράφος, μία όμορφη λέξη, ένα βαθύ νόημα αλλά και ένα μπέρδεμα στο νού μου : το ευναστήριον (αλήθεια τί ακριβώς σημαίνει;) που αναφέρεται ; στην καρδιά του Οσίου ή στην Σιών ;;;

ΠΚ

Γιώργο σε ευχαριστώ και δημοσίως
 

Attachments

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#2
Καλημέρα, καλή χρονιά.

Από τον κανόνα του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου.
Τροπάριον της τετάρτης ωδής :

Ο Δεσπότης ουρανόθεν δι ημάς κατερχόμενος, την Σιών ευρίσκει, θείον αληθώς ευναστήριον. Ή ενσκηνώσας συ πόθω, ώσπερ κλίμακι, προς την άνω ανήλθες, Σιών ταύτη χρώμενος.

ένας άγνωστος (;) υμνογράφος, μία όμορφη λέξη, ένα βαθύ νόημα αλλά και ένα μπέρδεμα στο νού μου : το ευναστήριον (αλήθεια τί ακριβώς σημαίνει;) που αναφέρεται ; στην καρδιά του Οσίου ή στην Σιών ;;;

ΠΚ

Γιώργο σε ευχαριστώ και δημοσίως
Μιὰ πρόταση: εὐναστήριον (< εὐνάω, κοιμίζω, κοιμᾶμαι), ἀναπαυτήριον (τόπος ἀναπαύσεως), μτφ. ἄγκυρα (ὡς παρέχουσα ἀνάπαυσιν). Ἄρα ἡ Σιὼν = θεῖον εὐναστήριον ...
 
Top