07-09-2003 (ήχος γ', Εωθινόν Α')

Μανώλης Παπαδάκης

Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Εξω Μουλιανών
#1
Ο πρωτοψάλτης κ. Δημήτριος Βαζάς ψάλλει ύμνους την Κυριακή 7/09/03 (γ'ήχου).
 

Attachments

Μανώλης Παπαδάκης

Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Εξω Μουλιανών
Top