07-09-2003 (ήχος γ', Εωθινόν Α')

Μανώλης Παπαδάκης

Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Εξω Μουλιανών
Ο πρωτοψάλτης κ. Δημήτριος Βαζάς ψάλλει ύμνους την Κυριακή 7/09/03 (γ'ήχου).
 

Attachments

 • 01 Αναβαθμοί ήχος Γ΄ .mp3
  2.3 MB · Views: 68
 • 02 Καταβασίαι Σταυρόν χαράξας ήχος πλ Δ'.mp3
  3.7 MB · Views: 37
 • 03 Ελέησόν με ο θεός ήχος Γ'.mp3
  7.5 MB · Views: 48
 • 04 Εξαποστειλάριον τοις μαθηταίς συνέλθωμεν.mp3
  1.9 MB · Views: 27
 • 05 Άινοι ήχος Γ΄.mp3
  5.5 MB · Views: 57
 • 06 Εις το όρος ήχος Α΄.mp3
  3.2 MB · Views: 78
 • 07 Δοξολογία ήχος Βαρύς.mp3
  6 MB · Views: 49
και η Θεία Λειτουργία.
 

Attachments

 • 08 Κύριε ελέησον αντίφωνα.mp3
  6.5 MB · Views: 30
 • 09 Τρισάγιον ύμνον ήχος Β'.mp3
  2.6 MB · Views: 33
 • 11 Δύναμις Ιωάννου Παλλάση ήχος Β'.mp3
  3.8 MB · Views: 33
 • 12 Απόστολος (Δ. Γαλάνης).mp3
  4.6 MB · Views: 36
 • 13 Δόξα Σοι Κύριε δόξα Σοι.mp3
  1.1 MB · Views: 23
 • 14 Χερουβικόν.mp3
  6.9 MB · Views: 38
 • 15 Λειτουργικά.mp3
  10.1 MB · Views: 38
 • 16 Άξιον εστίν.mp3
  2.5 MB · Views: 38
και το β΄μέρος της Θ.Λ.
 

Attachments

 • 17 Κοινωνικό.mp3
  8 MB · Views: 32
 • 19 Κοινωνικόν αινείτε Άγια.mp3
  4 MB · Views: 24
 • 18 Είδομεν το φως το αληθινόν.mp3
  7.3 MB · Views: 28
 • 20 Είδομεν κράτημα.mp3
  4.8 MB · Views: 31
Ο κ. Βαζάς ψάλλει από την ψυχή του. Είναι μεγάλος ψάλτης. Ο Θεός να τον έχει κάλά.
 
Back
Top