07. Ἀκολουθία Ὁσίας Κασσιανῆς τῆς Ὑμνογράφου

chriskont

Παλαιό Μέλος
#3
ανάρτηση της ακολουθίας της αγίας Κασσιανής της υμνογράφου, ποίημα Χαραλ Μπούσια, και παρακλητικoύ κανόνα, ποίημα Μοναχής Ισιδώρας, ηγουμένης Μονής Αγ Ιεροθέου Μεγάρων.
 

Attachments

Last edited:

Γεώργιος Μ.

Πολλάκις την υμνωδία εκτελών...
#4
Ακολουθία εδώ

Ποιηθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν Ἐπισκόποις Κυρίλλου, τοὐπίκλην
Κογεράκη, Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου.
 

Attachments

Last edited:
Top