06. Ἐπεφάνης ἐν τῷ κόσμῳ ὁ τὸν κόσμον ποιήσας...

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Ἡ πρώτη ὑπακοὴ τῶν ἀναγνωσμάτων τοῦ ἑσπερινοῦ τῶν Θεοφανείων εἶναι:

«Ἐπεφάνης ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ τὸν κόσμον ποιήσας...»

(χφφ. μηναῖα Paris. gr. 1571 τοῦ ἔτους 1253 φ. 183r, 928 ιγ’ αἰ. σ. 371, 1572 ιγ’ αἰ. φ. 175v, British Library Additional 24378 ιγ’—ιδ’ αἰ. φ. 216v),


ὄχι «φωτίσας...»

(Μ. Κυψέλη ἔκδ. α’ 1857 σ. 306, ἔκδ. β' 1883 σ. 239).
 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής


Ἡ πρώτη ὑπακοὴ τῶν ἀναγνωσμάτων τοῦ ἑσπερινοῦ τῶν Θεοφανείων εἶναι:

«Ἐπεφάνης ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ τὸν κόσμον ποιήσας...»

(χφφ. μηναῖα Paris. gr. 1571 τοῦ ἔτους 1253 φ. 183r, 928 ιγ’ αἰ. σ. 371, 1572 ιγ’ αἰ. φ. 175v, British Library Additional 24378 ιγ’—ιδ’ αἰ. φ. 216v),


ὄχι «φωτίσας...»

(Μ. Κυψέλη ἔκδ. α’ 1857 σ. 306).

Υπάρχουν και Μηναία που εμφανίζουν την λανθασμένη διατύπωση, ή μόνον μουσικά βιβλία;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Ἐγὼ δὲν ἔχω δεῖ Μηναῖο μὲ τὴν λανθασμένη διατύπωση.
 
Top