06. Τὸ δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Θεοφανείων "Τὸν ἐκ Παρθένου ἥλιον" εἶναι σὲ ἦχο πλ. β´

Τὸ δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Θεοφανίων "Τὸν ἐκ Παρθένου ἥλιον" εἶναι σὲ ἦχο πλ. β´, ὅπως τὸ ἔχουν τὰ μουσικὰ βιβλία ἢ σὲ πλ. δ´, ὅπως τὸ γράφει τὸ μηναῖον τοῦ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ 1852 (https://books.google.com.cy/books?i...er_versions&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false); Τὰ νέα μηναῖα τῆς Α.Δ. πῶς τὸ ἔχουν;
 

GabrielCremeens

Music Director at St. George, Albuquerque, NM
Σε αρκετά Μηναία (στα Ελληνικά βεβαία, αλλά και στα Σλαβονικά και στα Ρουμανικά), ο ήχος του γνωστού δοξαστικού των αποστίχων της 6ης Ιανουαρίου «Τὸν ἐκ Παρθένου Ἥλιον» συναντάται ως "πλ. δ'." Σε όλα τα μουσικά βιβλία που έχω διαθέσιμα, όμως, το μουσικό κείμενο είναι μελοποιημένο σε πλ. του β'. Επίσης στο στιχηράριο του Γερμανού Νέων Πατρών (στην παλαιά γραφή), το μουσικό κείμενο είναι σε πλ. β'. Είναι εντελώς λάθος αυτό που έχουν αυτά τα μηναία που αναφέρθηκα;
 
Last edited:
Top