04. Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Προφήτου Μωυσέως

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#2
Μανώλη, υπάρχει εδώ ακολουθία του Αγίου. Δεν είναι συμπληρωματική του Μηναίου. Μόνον χρησιμοποιεί τα εν τω Μηναίω Εσπέρια εις τους Αίνους. Είναι από το βιβλίο «Περιγραφή Ιερά του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά με Ακολουθίες Οσίου Μωυσέως του Θεόπτου, Αγίας Αικατερίνης, Αγίων Αββάδων εν Σινά και Ραϊθώ», εκδ. Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Υπαπαντής Θήρας, 2006. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα απαραίτητα στοιχεία για συμπλήρωση του Μηναίου.
View attachment ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 4.docx
Υ.Γ.: Αποτελεί επανέκδοση παλαιοτέρου Βιβλίου «Περιγραφή Ιερά του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά», Ενετίησιν 1778, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων.
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
«Περιγραφή Ιερά του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά», Ενετίησιν 1778, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων.
Τό βρῆκα Γιάννη στήν ΑΝΕΜΗ (http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/b/d/4/metadata-155-0000045.tkl) γιατί δέν μοῦ ἔβγαινε τό δοξαστικό τοῦ ἑσπερινοῦ ἀπό τόν Βουτσινᾶ. Τό παραθέτω συμπληρωμένο.
Δόξα. Ἦχος πλ. β΄.
πάνσεπτος ἑορτὴ νῦν ἐπεδήμησε τοῦ Προφήτου καὶ Θεόπτου Μωσῆ, προξενοῦσα πᾶσι σωτηρίαν ἡμῖν. Μυστικῶς οὖν κροτήσαντες τούτῳ προσείπωμεν. Χαῖρε φωστὴρ τῶν ἐν τῷ σκότει τοῦ νοητοῦ Ἡλίου ὑπάρχων θεσπέσιε. Χαῖρε μύστα τῶν θείων τεράτων τε αὐτουργέ, τῶν τοῦ Ποιητοῦ θεῖον πεφηνὸς καταγώγιον, πάρεσο μέσον ἡμῶν ἀοράτως, πᾶσι παρέχων δωρεὰς χαρίτων, τοῖς τὴν πανέορτον νῦν, εὐφημοῦσι μνήμην σου.
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#4

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#5

Δόξα. Ἦχος πλ. β΄.
πάνσεπτος ἑορτὴ νῦν ἐπεδήμησε τοῦ Προφήτου καὶ Θεόπτου Μωσῆ, προξενοῦσα πᾶσι σωτηρίαν ἡμῖν. Μυστικῶς οὖν κροτήσαντες τούτῳ προσείπωμεν. Χαῖρε φωστὴρ τῶν ἐν τῷ σκότει τοῦ νοητοῦ Ἡλίου ὑπάρχων θεσπέσιε. Χαῖρε μύστα τῶν θείων τεράτων τε αὐτουργέ, τῶν τοῦ Ποιητοῦ θεῖον πεφηνὸς καταγώγιον, πάρεσο μέσον ἡμῶν ἀοράτως, πᾶσι παρέχων δωρεὰς χαρίτων, τοῖς τὴν πανέορτον νῦν, εὐφημοῦσι μνήμην σου.
Και στην έντυπη έκδοση του Μητροπολιτικού Ναού Υπαπαντής Θήρας (που αναφέρω και πιο πάνω) υπάρχει πλήρες το κείμενο του δοξαστικού, όπως το παραθέτει και ο πατήρ Μάξιμος.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Και στην έντυπη έκδοση του Μητροπολιτικού Ναού Υπαπαντής Θήρας (που αναφέρω και πιο πάνω) υπάρχει πλήρες το κείμενο του δοξαστικού, όπως το παραθέτει και ο πατήρ Μάξιμος.
Προφανές σφάλμα ψηφιοποιήσεως τοῦ –πολυτίμου κατά τά ἄλλα– Ἠλία Βουτσινᾶ, τό ὁποῖον θά πρέπει νά διορθώσει.
Ἐν τῷ μεταξύ ἀπό akolouthies.gr βρῆκα τήν Τυπωθεῖσα νῦν πέμπτον διὰ δαπάνης τῆς Ἱερᾶς καὶ βασιλικῆς Μονῆς τοῦ ἁγίου καὶ θεοβαδίστου ὄρους Σινᾶ. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1817.
Ἡ παράκληση στόν Βουτσινᾶ, βλέπω πώς εἶναι τοῦ κυρ-Χαραλάμπη Μπούσια, ὁ ὁποῖος προφανῶς συνεπλήρωσε καί τόν μικρόν ἑσπερινόν (;).

Τέλος, μελοποιημένα τά δοξαστικά ὑπό Ἰω. Χασανίδη ἀναρτήθηκαν στό οἰκεῖο θέμα, ὅπου εὐελπιστοῦμεν ὅτι θά συμπληρωθεῖ μέ μελοποιήσεις καί ἄλλων.

 
Top