02/05. ἐκτείνας ἅψαι τῇ [χειρί σου/παλάμῃ]

Ερώτηση:
Το σημερινό προεορτιο δοξαστικό των Αινων "Ιωάννη Βαπτιστα", του Ανατολιου, έχει την φράση: "εκτεινας αψαι τη χειρι σου", ενώ το ίδιο δοξαστικό της 2ας Ιανουαρίου, έχει"εκτεινας αψαι τη παλάμη". Ξέρουμε γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση;
Ευχαριστώ!
 
Top