01. Της Ινδίκτου

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Στο δοξαστικό που ψάλλεται σήμερα στον εσπερινό (το Και Νυν κατά την ακολουθία του Μηναίου) ο Νικόλαος Σμύρνης έχει την γραφή «Συν Πατρί και Πνεύματι Ἁγίῳ συνημμένος,... » αντί του «Ὁ Πνεύματι Ἁγίῳ συνημμένος,....». Απαντάται αλλού, ή είναι απλώς λάθος.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3
«Ὁ πνεύματι ἁγίῳ συνημμένος....»

(χφφ. στιχηράρια ἁγ. Σάβα 610 ια’ αἰ. φ. 2v, 361 ια’ αἰ. φ. 2v, Σινὰ 1217 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 2v, Φωτίου 3 ιβ’ αἰ. φ. 2v, Paris. Coisl. gr. 40 μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1176-1225 φ. 2r, Πατρ. Ἱεροσ. 528 ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 1r, Μ. Λαύρας Δ-55 μηναῖα ια’-ιβ’ αἰ. φ. 50v, ἁγ. Σάβα 10 μηναῖα ιβ’ αἰ. φ. 1v).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Τελικά βρήκα την συγκεκριμένη γραφή στο Μηναίο Σεπτεμβρίου, έκδοση Βενετίας 1808
Καί στό ἐγκυρότατο ὅμως Κπόλεως 1843.
Ξέρεις, θεολογικά ἴσως χρειαζόταν αὐτή ἡ διόρθωση γιά τόν τονισμό τῆς Ἁγίας Τριάδος, γιατί σάν νά λείπει ὁ Πατήρ...
Πάντοτε ὅμως οἱ διορθώσεις δέν εἶναι ἐπιτυχημένες...
Ἐδῶ (νομίζω) ὁ ὑμνογράφος ἐμπνέεται ἀπό τό χωρίο τῆς Π. Δ. πού διάβασε ὁ Κύριος στή Συναγωγή, γιά τόν Ἑαυτόν Του, καί εἶναι τό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας «Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με».
 
Top