᾿Ακολουθία ᾿Ακαθίστου ῞Υμνου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Ἐρώτηση Βαγγέλη Λιναρδάκη:(ἀπό ἐδῶ)
Στην ακολουθια του Ακαθιστου (τελευταιοι Χαιρετισμοι) , μετα τον τελευταιο οικο (Αγγελος πρωτοστατης ..) και μετα το εφυμνιο ''Χαιρε Νυμφη
ανυμφευτε'' , ψαλλωμε ή οχι το ''Τη υπερμαχω ..'' ; Εγω δεν το ψαλλω . Απλα μετα το τρισαγιο , το λεμε χυμα ως κοντακιον
.
Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου μέ Ἀπόδειπνο εἶναι νεώτερον ἔθος. Αὐτή κατά τό ΤΑΣ καί τό Τριῴδιον προβλέπεται μόνον μέ τόν Ὄρθρο. Ἐκεῖ μετά τήν τελευταία στάση ψάλλεται πάλιν τό Τῇ ὑπερμάχῳ.
Τώρα μετά τήν ὑπό τοῦ ΤΜΕ καθιέρωση αὐτῆς τῆς Ἀκολουθίας μέ Ἀπόδειπνο, ἐνῶ κατά τίς μεμονωμένες στάσεις τίς προηγούμενες 4 Παρασκευές (Χαιρετισμοί) προβλέπεται (σελ. 335), στόν Ἀκάθιστο δέν προβλέπεται (σελ. 348). Προβλέπεται ὅμως ἀπό τό ἴδιο Τυπικό στό Παράρτημα πίσω, ὅπου ἡ Τάξη τῆς Πατριαρχικῆς Χοροστασίας κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου (σελ. 397). Ἀλλά καί στήν σελ. 348 ὑπάρχει ὐποσημείωση πού παραπέμπει γιά ἐκτενέστερο διάγραμμα αὐτῆς τῆς Ἀκολουθίας στήν σελ. 397, ὅπως ἀνέφερα. Γι᾿ αὐτούς τούς λόγους τά τελευταῖα χρόνια τά ΔΙΠΤΥΧΑ τό προβλέπουν. Τό αὐτό καί τό ΗΟΠ. Τό αὐτό ὁρίζει καί τό ΣΤ, σελ. 634.


 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#2

Ἐρώτηση Βαγγέλη Λιναρδάκη:(ἀπό ἐδῶ)


Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου μέ Ἀπόδειπνο εἶναι νεώτερον ἔθος. Αὐτή κατά τό ΤΑΣ καί τό Τριῴδιον προβλέπεται μόνον μέ τόν Ὄρθρο. Ἐκεῖ μετά τήν τελευταία στάση ψάλλεται πάλιν τό Τῇ ὑπερμάχῳ.
Τώρα μετά τήν ὑπό τοῦ ΤΜΕ καθιέρωση αὐτῆς τῆς Ἀκολουθίας μέ Ἀπόδειπνο, ἐνῶ κατά τίς μεμονωμένες στάσεις τίς προηγούμενες 4 Παρασκευές (Χαιρετισμοί) προβλέπεται (σελ. 335), στόν Ἀκάθιστο δέν προβλέπεται (σελ. 348). Προβλέπεται ὅμως ἀπό τό ἴδιο Τυπικό στό Παράρτημα πίσω, ὅπου ἡ Τάξη τῆς Πατριαρχικῆς Χοροστασίας κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου (σελ. 397). Ἀλλά καί στήν σελ. 348 ὑπάρχει ὐποσημείωση πού παραπέμπει γιά ἐκτενέστερο διάγραμμα αὐτῆς τῆς Ἀκολουθίας στήν σελ. 397, ὅπως ἀνέφερα. Γι᾿ αὐτούς τούς λόγους τά τελευταῖα χρόνια τά ΔΙΠΤΥΧΑ τό προβλέπουν. Τό αὐτό καί τό ΗΟΠ. Τό αὐτό ὁρίζει καί τό ΣΤ, σελ. 634.


Εμείς ψάλλαμε το "Τη υπερμάχω" επτάκις σύντομον.
Πάντα πρό και μετά των απαγγελιών των Οίκων.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
Ἐὰν ἐψάλλει ἡ ἀκάθιστος στὸ ἀπόδειπνο, στὸν ὄρθρο ψάλλεται ὁ ἕτερος κανόνας ἀπὸ τὸ Θεοτοκάριο.
 
Top