Ἰω. Φουντούλη. Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ὡρῶν τοῦ νυχθημέρου κατὰ τὸ ὡρολόγιον τῆς Κρυπτοφέρρης, ἐν συγκρίσει πρὸς τὸ Κωνσταντινουπολιτικὸν ὡρολόγιον.

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Αντιγραφή από εδώ.

Κάποιες ἀπὸ τὶς ἀρχαϊκὲς διατάξεις αὐτοῦ τοῦ Ὡρολογίου ἐπισημαίνει ὁ καθηγητὴς Ἰ. Φουντούλης στὸ συνημμένο ἄρθρο του:

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ὡρῶν τοῦ νυχθημέρου κατὰ τὸ ὡρολόγιον τῆς Κρυπτοφέῤῥης, ἐν συγκρίσει πρὸς τὸ Κωνσταντινουπολιτικὸν ὡρολόγιον στὸ La chiesa greca in Italia dall’ VIII al XVI secolo ( = Italia Sacra 21 Padua 1972) σσ. 579-588.
 

Attachments

Last edited by a moderator:
#2
Και η μελέτη του μακαριστού Φουντούλη από τη δημοσίευση των πρακτικών της Ιστορικής Διεκκλησιαστικής Διάσκεψης,
που έγινε στην Ιταλία το 1969, όπου συγκρίνει το Ωρολόγιο της Κρυπτοφέρρης με αυτό της Κωνσταντινούπολης
  • Επεξεργασμένη και ευρετηριασμένη
 

Attachments

Top