Ὡρολόγιον Κρυπτοφέῤῥης 1950

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Κάποιες ἀπὸ τὶς ἀρχαϊκὲς διατάξεις αὐτοῦ τοῦ Ὡρολογίου ἐπισημαίνει ὁ καθηγητὴς Ἰ. Φουντούλης στὸ συνημμένο ἄρθρο του:

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ὡρῶν τοῦ νυχθημέρου κατὰ τὸ ὡρολόγιον τῆς Κρυπτοφέῤῥης, ἐν συγκρίσει πρὸς τὸ Κωνσταντινουπολιτικὸν ὡρολόγιον στὸ La chiesa greca in Italia dall’ VIII al XVI secolo ( = Italia Sacra 21 Padua 1972) σσ. 579-588.
 

Attachments

Top