Ἰδιόμελον αἴνων Τελώνου καὶ Φαρισαίου

#1
Τὸ Τριῴδιον τῆς ΑΔ στὸ ἰδιόμελον "Τοῦ φαρισαίου τὴν μεγάλαυχον φωνὴν" ἔχει "πιστοὶ μισήσαντες" καὶ μετὰ ἄνω τελεία. Ὁ μ. π. Κων. Παπαγιάννης στὸ δικό του Τριῴδιον (μουσικὸ) ἔχει πιστοὶ μισήσωμεν. Ποιό εἶναι τὸ σωστό; Στὸ νέο Τριῴδιον μικρότερου σχήματος τί ἀναγράφεται;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Στό νέο Τριῴδιον ἁπλᾶ δέν ὑπάρχει ἡ ἄνω τελεία ἀλλά κόμμα.
Μετοχή χρειάζεται καί συνδέεται καί μέ τήν ἑπόμενη «ζηλώσαντες».

Τώρα εἶδα ὅτι αὐτά ἀκριβῶς παρατηρεῖ (κόμμα ἀντί ἄνω τελείας καί σύνδεση μετοχῶν) στό Κων. Παπαγιάννη, Διορθώσεις καί Παρατηρήσεις εἰς τό Τριῴδιον. τ. Α΄ σελ. 26.

Ἄγνωστον πῶς εἰς τό μουσικόν...
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3
«μισήσαντες»

(χφφ. Μ. Λαύρας Γ-15 τριῴδιο ι’ αἰ. φ. 1r, Βατοπαιδίου 1488 στιχηράριο περὶ τὸ ἔτος 1050 φ. 2v, ἁγ. Σάβα 610 στιχηράριο ια’ αἰ. φ. 155r, Μ. Λαύρας Δ-45 τριῴδιο ια’-ιβ’ αἰ. φ. 204v, Σινὰ 754 τριῴδιο τοῦ ἔτους 1177 φ. 4v, Σινὰ 737 τριῴδιο ιβ’ αἰ. φ. 5v, Φωτίου (Πατρ. Ἱεροσολύμων) 3 στιχηράριο ιβ’ αἰ. φ. 155r).
 
Top