Κων. Παπαγιάννη, Διορθώσεις καί Παρατηρήσεις εἰς τό Τριῴδιον.

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Κων. Παπαγιάννη, Πρωτοπρεσβυτέρου, Διορθώσεις καί Παρατηρήσεις εἰς τό Τριῴδιον, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2006. Σελίδες 220.​

Ἐνῶ ἐδῶ ἔγραψα γιά τό Β΄ τόμο, δέν ἔχουμε παρουσιάσει τόν Α΄.

Γιά πολλά πού ἔχει ἐπισημάνει ὁ πολυσέβαστός μας πατήρ ἔχουμε γράψει σέ διάφορα θέματα τῆς Ὑμνολογίας.

Καί οἱ δύο τόμοι εἶναι ἐπίκαιροι γιά τήν περίοδο πού διανύουμε καί τούς συνιστοῦμε ἐκθύμως στούς ἐνδιαφερομένους.


 
Top