Ἡ “Ὑπεροχὴ” τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἔναντι τῆς Εὐρωπαϊκῆς καὶ ἡ Σχέση της μὲ τὴν Δημοτικὴ Μουσικὴ

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#1
Ἡ “Ὑπεροχὴ” τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἔναντι τῆς Εὐρωπαικῆς καὶ ἡ Σχέση της μὲ τὴν Δημοτικὴ Μουσικὴ

Τοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη, ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
καί Ψαλτικῆς Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν*

«Εἶναι καλό νά ἀκοῦς μουσική. Ἀνώτερη ἀπ᾿ ὅλες εἶναι ἡ βυζαντινή μουσική, γιατί δέν ταράσσει τήν ψυχή, ἀλλά τήν ἑνώνει μέ τό Θεό καί τήν ἀναπαύει τελείως. Ἄν ὅμως τό θέλεις πολύ, μπορεῖς ν᾿ ἀκοῦς καί κοσμική μουσική, ἀλλά ἐγώ λέω, εἶναι προτιμότερο ν᾿ ἀκοῦς μουσική πού δέν ἔχει λόγια» (ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 3 2003, Ἐκδόσεις Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι Ἀττικῆς, σελ. 449).
Μιά πρώτη παραδοχή·
Καί ἡ Ἑλληνική Ἀνατολική μονοφωνική Μουσική, ὡς Βυζαντινό Μέλος, μετά τήν μεταφορά τῆς ἕδρας τῆς πρωτεύουσας τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας στήν Κωνσταντινούπολη, καί ἡ Εὐρωπαϊκή Δυτική μονοφωνική Μουσική, μέ κέντρο τήν Ρώμη, ὡς Γρηγοριανό Μέλος κυρίως, εἶναι δυό ἀρχαιότατες, παραμόνιμες καί διαχρονικά σεβάσμιες μουσικές παραδόσεις στόν ἱερό χῶρο τῆς χριστιανικῆς λατρείας, στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολική Ἐκκλησία καί στήν...
Διαβάστε περισσότερα »
 
Top