Ἡ θεία λειτουργία Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Τό κείμενο τῆς θείας λειτουργίας Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου μέ πληροφορίες γι᾿ αὐτήν καί ἄκουσμα ἀπό τέλεσή της ὑπάρχει στό Ψαλτολόγιον ἐδῶ.
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#2
Νομίζω ὅτι δέν πρέπει ὁ λειτουργός νά κοιτάει πρός τόν κόσμο.

Ἐδῶ στό Ἀγρίνιο τελεῖται ἠ θεία λειτουργία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου μέ τούς ἱερεῖς ἐστραμμένους πρός ἀνατολάς.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Βρῆκα ἐδῶ σέ ἐπεξεργάσιμο κείμενο (μονοτονικό), τή θεία λειτουργία Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τό ὁποῖο ἀρχεῖο καί ἀναρτῶ.

Ἀναφορικά μέ τήν Εἰσαγωγή (ὅπου στήν μέν ἱστοσελίδα γράφει «Επί τη μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου», στό δέ ἀρχεῖο «Επί τη συμπληρώσει 1600 ετών από της συγκλήσεως της Δευτέρας εν Κωνσταντινουπόλει Οικουμενικής Συνόδου, καθ’ ήν προήδρευσεν και ο εν Αγίοις πατήρ ημών Γρηγόριος ο Θεολόγος») ὑπογραφομένη ὑπό «Ιωάννης Φουντούλης» (sic), δέν γνωρίζω νά πρόεβη σέ καμμία τέτοια ἔκδοση ὁ μακαριστός (λέτε νά φταίει ὁ Σύλλογος...;;;).

Ὑπενθυμίζω ὅμως τήν ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη ἔκδοση αὐτῆς τῆς θ. λειτουργίας.

 

Attachments

#4
Λεωνίδας;99617 said:
Νομίζω ὅτι δέν πρέπει ὁ λειτουργός νά κοιτάει πρός τόν κόσμο.

Ἐδῶ στό Ἀγρίνιο τελεῖται ἠ θεία λειτουργία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου μέ τούς ἱερεῖς ἐστραμμένους πρός ἀνατολάς.
Την απορία αυτή την είχα και εγώ, καθώς η Λειτουργία του συνομιλίκου του αγίου Γρηγορίου, Βασιλείου του Μεγάλου, όπως και η του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, διαδόχου του διαδόχου του Γρηγορίου του Θεολόγου στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, τελούνται προς ανατολάς, τουλάχιστον κατά την παραδεδομένη τάξη.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6

Βρῆκα ἐδῶ σέ ἐπεξεργάσιμο κείμενο (μονοτονικό), τή θεία λειτουργία Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τό ὁποῖο ἀρχεῖο καί ἀναρτῶ.
Ἀναφορικά μέ τήν Εἰσαγωγή (ὅπου στήν μέν ἱστοσελίδα γράφει «Επί τη μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου», στό δέ ἀρχεῖο «Επί τη συμπληρώσει 1600 ετών από της συγκλήσεως της Δευτέρας εν Κωνσταντινουπόλει Οικουμενικής Συνόδου, καθ’ ήν προήδρευσεν και ο εν Αγίοις πατήρ ημών Γρηγόριος ο Θεολόγος») ὑπογραφομένη ὑπό «Ιωάννης Φουντούλης» (sic), δέν γνωρίζω νά πρόεβη σέ καμμία τέτοια ἔκδοση ὁ μακαριστός.
Πρόκειται γιά τήν ἔκδοση τῆς Ἱ. Μητρ. Θεσσαλονίκης (1981) καί ὑπογράφεται ἀπό τόν μακαριστό Μητρ. Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Β΄. Ἡ ἔκδοση ἐδῶ.

«Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ, Ἀν. Καθηγητῆ Α.Π.Θ.
Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
»
(Ἐφημέριος, Ἰανουάριος 2012)​
Καί ὲδῶ σέ ἀντιγραφόμενο κείμενο.

Ἐπίσης σέ ἐπεξεργάσιμο κείμενο ἡ λειτουργία ἐδῶ.

Ὑπενθυμίζεται ἡ ἔκδοση «Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου, Ἐπιμελείᾳ +Γρηγορίου Μοναχοῦ Ἁγιορείτου, Ἀθῆναι, Ἱερά Μονή Πεντέλης, Χριστιανικόν Κατηχητικόν Δελτίον Εἰρήνη».

ΥΓ. Τίς παρατηρήσεις μας ἐδῶ τίς βλέπω ἐδῶ ἄνευ ἀναφορᾶς πηγῆς.


 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#7
Πρόκειται γιά τήν ἔκδοση τῆς Ἱ. Μητρ. Θεσσαλονίκης (1981) καί ὑπογράφεται ἀπό τόν μακαριστό Μητρ. Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Β΄. Ἡ ἔκδοση ἐδῶ.
Σε PDF.
 

Attachments

Top