Ἀπολυτίκιον ἁγίου Γεωργίου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Ὑπάρχει καὶ ἡ ἐκδοχή «βασιλέων ὑπέρμαχε» (ὡρολόγιον ἔκδ. α' 1509, ΤΑΣ κεφ. κβ').
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Ἐνδιαφέρουσα κι αὐτή ἡ ἐκδοχή· γιατί ἄν ἐκληφθεῖ ὡς κλητική καθ᾿ ἕλξιν καί συνδυασμό μέ τό «τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε», τότε τό «ὑπέρμαχος» εἶναι κλητική τῶν θηλυκῶν, γνωστός δέ προσδιορισμός τῆς Θεοτόκου στήν ὑμνολογία ὡς «ὑπερμάχου στρατηγοῦ».


 
#5

Ἐνδιαφέρουσα κι αὐτή ἡ ἐκδοχή· γιατί ἄν ἐκληφθεῖ ὡς κλητική καθ᾿ ἕλξιν καί συνδυασμό μέ τό «τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε», τότε τό «ὑπέρμαχος» εἶναι κλητική τῶν θηλυκῶν, γνωστός δέ προσδιορισμός τῆς Θεοτόκου στήν ὑμνολογία ὡς «ὑπερμάχου στρατηγοῦ».
Έχω τη γνώμη ότι το απολυτίκιο δεν χρήζει αλλαγής πτώσεως διότι οι αναφερόμενες ονομαστικές πηγαίνουν με τον αρχικό σύνδεσμο «Ως». Σε πρόχειρη μετάφραση λέμε: Σαν ελευθερωτής, ... υπερασπιστής, ... ιατρός, ... υπέρμαχος, ...... /// τροπαιοφόρε ... πρέσβευε...
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#7


«...βασιλέων ὑπέρμαχε...»

(χφ. Harley (British museum) 5541 ὡρολόγιο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1485-1525 φ. 108v).
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#9
«Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής...βασιλέων ὑπέρμαχε...»

(χφ. Βατοπαιδίου 1202 ΤΑΣ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1223-1300 φ. 72v, χφφ. ὡρολόγια Σινὰ 866 ιγ' αἰ. φ. 163r, 883 τοῦ ἔτους 1392 φ. 109v, Βritish Library Additional 22507 ιδ’ αἰ. φ. 92v, 9347 ιε’ αἰ. φ. 39r, χφφ. Σινὰ 1104 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 91v, Paris. gr. 1574 μηναῖα τοῦ ἔτους 1404 φ. 133v, χφφ. Τ. Σταυροῦ 103 ὡρολόγιο ιε’ αἰ. φ. 194v, Μ. Μπενάκη ΤΑ 14 μηναῖα ιε’ αἰ. φ. 216r, Σινὰ 712 ἀνθολόγιο τοῦ ἔτους 1482 φ. 195r, Harley 5541 ὡρολόγιο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1485-1525 φ. 108v, χφφ. Vat. gr. 1546 ὡρολόγιο ιστ’ αἰ. φ. 68, Bayerische Staatsbibliothek gr. 275 μηναῖο Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1549 φ. 140v, Barb. gr. 371 εὐχολόγιο τοῦ ἔτους 1542 φ. 112v, 359 τυπικὸν τῆς Bova τοῦ ἔτους 1552 φ. 81v, Ὡρολόγιον ἐκδ. 1509, 1535, 1604, Μηναῖον Ἀπριλίου ἐκδ. 1558, 1569, 1603, ΤΑΣ κεφ. κβ’).
 
Top