τουρκοποντιακό;

chanendes

Ιωάννης Π. Αχιλλιάς
#1


τραγούδι εξόχως συγκινητικό τόσο για το συνδυασμό ποντιακής διαλέκτου και τουρκικής γλώσσας, [υπάρχουν ακόμα στον Πόντο πληθυσμοί που μιλούν έτσι]
όσο και για το χώρο στον οποίο διαδραματιζεται...

ταυτόχρονα δε πολύ όμορφο ως άκουσμα ποντιακής λύρας
 

Μ.Β.

Ματθαίος Βλάχος
#2
Τελικά, δεν έχει σημασία πώς θα το πεις, αλλά πώς θα το πεις..Γεια σου Μάνο λεβεντιά !!
 
Top