"...μελετώντας την δικαιοσύνην σου" (περί του κειμένου του "Πληρωθήτω...")

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ενδιαφέρον επίσης πως το «Νυν αι δυνάμεις» έχει την παλιά γραφή «πίστει και φόβω προσέλθωμεν» (που μαρτυρείται και από πολλές άλλες πηγές).
Γιατί ἐδῶ; Ἔχει ἐπισημανθεῖ. Εὐχαριστοῦμε.

Ἐνδιαφέρον ἐπίσης στό προηγούμενο μήνυμά σου ἡ διαφορετική πρόβλεψη γιά τήν Προηγιασμένη, πού πάλι —μετά ἀπό πολλά μηνύματα ἀντιθέσεων :)ἐπισημάνθηκε.
 
Top