Διαφορετική γραφή στον Χερουβικό της Προηγιασμένης

ixadin

Ηχάδιν
#1
Ο R. Τaft, Τhe graet entrance, Rome 1978 (2nd edition), σελ. 55 υποσ. 8 αναφέρει ότι ο Χερουβικός της Προηγιασμένης αν και προέρχεται από το Πασχάλιον Χρονικόν του έτους 615 (P.G. 92, 989) το οποίο αντί του πίστει και πόθω προσέλθωμεν έχει φόβω και ο ύμνος έχει εκεί (στο Πασχάλιο) μονό αλληλούια. Όμως το σλαβωνικό κείμενο έχει πόθω και τριπλό άλληλούια.

Υ.Γ.: Κανονικά αυτό το θέμα έπρεπε να είχε τον τίτλο "Η άσχετη πληροφορία του μήνα"
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#6


Τριπλοῦν (Ἀκολουθία ἀναγνώστου ἔκδ. 1780 σ. 44, Ἀνθολογίες παπαδικῆς ἔκδ. Κ. Καραγκούνη Παραλειπόμενα περὶ τοῦ χερουβικοῦ ὕμνου 2005 σσ. 134-141, Ἰ. Φουντούλη Λειτουργία προηγιασμένων δώρων 1986 σ. 55).
 

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#7
Tριπλό αλληλούϊα στη σλαβονική παράδοση έχει πάντα το τέλος του Χερουβικού (ή του αναλόγου ύμνου-ακόμα και εάν αυτός είναι "Του δείπνου σου του μυστικού" :eek: ) και του Κοινωνικού.

Στους νότιους Σλάβους (Βουλγαρία, χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας) το τριπλό αλληλούϊα μετά τους παραπάνω ύμνους δεν ακολουθεί πάντα.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#8
«Νῦν αἱ δυνάμεις... πίστει καὶ φόβῳ...»

(Πασχάλιον χρονικὸν μέσα τοῦ ζ’ αἰ. ἔκδ. Patrologia Graeca τ. 92 στ. 989, χφφ. ΕΒΕ 47 περὶ τὸν ια’ αἰ. φ. 242v, Φλωρεντίας Plutei 05.05 ψαλτήριο-ὡρολόγιο ια' αἰ. φ. 278r, Paris gr. 40 ψαλτήριο τοῦ ἔτους 1059 φ. 174r, Dumbarton Oaks 3 ψαλτήριο τοῦ ἔτους 1084 φ. 84v, Φλωρεντίας Plutei 05.23 ψαλτήριο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1101-1110 φ. 111v, Paris. gr. 22 ψαλτήριο τοῦ ἔτους 1126 φ. 227v, Barb. gr. 320 ψαλτήριο ιβ' αἰ. φ. 248v, 329 εὐχολόγιο ιβ’ αἰ. φ. 15r, 431 εὐχολόγιο ιβ' αἰ. φ. 29r, Vat. gr. 2005 εὐχολόγιο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1197-1211 φ. 68r, Βατοπαιδίου 1202 ΤΑΣ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1223-1300 φ. 150v, Σινὰ 1296 ὡρολόγιο ιγ’ αἰ. φ. 129v, Paris. gr. 1555 A ὡρολόγιο ιδ' αἰ. φ. 145r, Εὐχολόγιο Goar 1730 σ. 171).
 

Shota

Παλαιό Μέλος
#9
«Νῦν αἱ δυνάμεις... πίστει καὶ φόβῳ...»

Αρχαία γεωργιανά χφφ. (με ένα μόνο αλληλούια), επίσης το έντυπο Ιερατικόν του ετ. 1710 και το έντυπο Αρχιερατικόν του 1908 (και τα 2 με αλληλούια τριπλό). Τα σύγχρονα ιερατικά όμως έχουν «αγάπη» αντί του «φόβος» και γενικά ο ύμνος εκεί είναι τελείως ασύντακτος :unsure:
 
Top