Ωρολόγιον Κρυπτοφέρρης (Κριτική έκδοση 1772)

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΛΑΙ ΤΑΞΙΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΦΕΡΡΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΜΕΝ ΔΗ
ΣΥΝ ΤΩ ΨΑΛΤΗΡΙΩ, ΤΥΠΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΞΩ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ
ΚΑΤ᾿ ΕΣΧΑΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΝ
ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Εἰς χρείαν τῶν τῆς Ἰταλίας Μοναζόντων,
τοῦ οὐρανοφάντορος,
ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ.
ΕΞΑΜΗΝΟΝ Α΄.
ROMAE MDCCLXXII.
TYPIS SAC. CONGREG. DE PROPAGANDA FIDE
PRAESIDUM ADPROBATIONE.


Περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση και τα περιεχόμενα του βιβλίου θα ήταν χρήσιμες.
 

Attachments

 • 1772.part1.rar
  30 MB · Views: 629
 • 1772.part2.rar
  28.2 MB · Views: 403
Last edited:

Shota

Παλαιό Μέλος
Πρόκειται για ουνιτική έκδοση. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο.
 

Shota

Παλαιό Μέλος
Σύμφωνα με τον Dmitrievsky το Ωρολόγιο περιέχει μερικά πράγματα από το χειρογραφο τυπικό Kρυπτοφερρης (Crypt Γ α I (404) του έτους 1300). Για το τελευταίο χειρόγραφο δείτε εδώ (Τυπικά, τ. 1, σελ. 899-912).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Δέν τό εἶδα ἀκόμη. Εἶδα ὅμως τίς παραπομπές τοῦ Shota.
Ὁπωσδήποτε ἡ Μονή τῆς Θεοτόκου τῆς Κρυπτοφέρρης πρέπει νά διαφυλάσσει πάρα πολλά καί σημαντικά καί σαφῶς ὀρθόδοξα. Τήν ἵδρυσε ὁ Ἅγιος Νεῖλος τό 1004 μέ Ἕλληνες μοναχούς, πού κατέφυγαν ἐκεῖ ἀπό τήν Καλαβρία, λόγῳ τῶν Σαρακηνῶν.
Ἡ Νότιος Ἰταλία ἦταν κανονικό ἔδαφος τῆς Νέας Ρώμης. Ἡ Παλαιά Ρώμη στήριξε μάλιστα τήν Ὀρθοδοξία παλαιότερα σέ ὅλα αὐτά τά μέρη, ὅταν ἡ Νέα Ρώμη ὑπέπιπτε/ὑποδουλώνετο συνεχῶς στήν εἰκονομαχία, ἐνῶ ἡ Παλαιά Ρώμη ἦταν πάντα εἰκονόφιλη.
Σαφῶς ἀργότερα ἔχουμε τόν ἐκλατινισμό, μᾶλλον ἐκφραγκισμό, αὐτῶν τῶν περιοχῶν, μέχρι πού τόν ιη΄ αἰ. ἔχουμε τήν «Προπαγάνδα γιά τή διάδοση τῆς πίστης» στίς ὀρθόδοξες περιοχές τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Τό λέει καί ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου: DE PROPAGANDA FIDE.

 
Last edited:

Shota

Παλαιό Μέλος
Σύμφωνα με τον Dmitrievsky το Ωρολόγιο περιέχει μερικά πράγματα από το χειρογραφο τυπικό Kρυπτοφερρης (Crypt Γ α I (404) του έτους 1300). Για το τελευταίο χειρόγραφο δείτε εδώ (Τυπικά, τ. 1, σελ. 899-912).

Το χειρόγραφο Crypt Γ α I (404) έχει σαν βάση (δυστυχώς χαμένο) τυπικό του Βαρθολομαίου του Ροσσάνο γραμμένο το 1017 όμως με επεξεργασία από το ηγούμενο Βλάσιο το B' (το τυπικό του Βλασίου περιέχει πολλές λατινικές επιδράσεις, όπως επισημάνει ο Dmitrievsky, βλ. ενδεικτικά εδώ). Επίσης υπάρχει μια παλιότερη έκδοση του Ωρολογίου από το 1677. Μακάρι να την βρούμε αφού η μεταγενέστερη έκδοση του 1772 προφανώς περιέχει αλλαγές (η κυριότερη είναι σύντμηση των ακολουθιών, αλλα μάλλον και η προσθήκη των λατινικών αντίφωνων της Θεοτόκου, λ.χ. του γνωστού ύμνου Salve Regina, στο τέλος του Όρθρου, Εσπερινού κτλ., βλ. σελ. 269-273 του pdf).
 

Attachments

 • Vlasios.jpg
  129.8 KB · Views: 61
 • LatinikesEpidraseis.jpg
  228.6 KB · Views: 64
Last edited:
Επίσης υπάρχει μια παλιότερη έκδοση του Ωρολογίου από το 1677. Μακάρι να την βρούμε αφού η μεταγενέστερη έκδοση του 1772 προφανώς περιέχει αλλαγές (η κυριότερη είναι σύντμηση των ακολουθιών, αλλα μάλλον και η προσθήκη των λατινικών αντίφωνων της Θεοτόκου, λ.χ. του γνωστού ύμνου Salve Regina, στο τέλος του Όρθρου, Εσπερινού κτλ., βλ. σελ. 269-273 του pdf).

Μνημονεύεται εδώ, επομένως βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος Ωνάσση, και σύμφωνα με την ιστοσελίδα είναι «το µοναδικό γνωστό αντίτυπο στην Ελλάδα της πρώτης και µοναδικής έκδοσης για τους πιστούς της Ουνίας του Ὡρολογίου, που τυπώθηκε στο τυπογραφείο της Κρυπτοφέρρης (Grotta Ferrata) στην Ρώµη το 1677».

Στο τέλος της σελίδας, υπάρχει και η «Σελίδα τίτλου της πρώτης και µοναδικής έκδοσης του Ὡρολογίου, που τυπώθηκε στην Ρώµη το 1677, στο τυπογραφείο της Κρυπτοφέρρης»
 
Το κείμενο του εωθινού ύμνου (μεγάλης δοξολογίας) καταγράφεται στο Ωρολόγιο Της Κρυπτοφέρρης (έκδοση 1772, σ. 104) με τις εξής ενδιαφέρουσες παραλλαγές(;):
1) Η αρχή χωρίς το εφύμνιο «Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς», που ούτως ή άλλως δεν ανήκει στην δοξολογία.
2) «ὁ καθήμενος ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός», αντί «ἐν δεξιᾷ».
3) «Ὅτι σὺ εἶ μόνος ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος σὺ εἶ μόνος ὕψιστος Ἰησοὺς Χριστὸς, εἰς δόξαν Θεοῦ πατρὸς, ἀμὴν».
4) «Εὐλογητὸς εἶ κύριε δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Εὐλογητὸς εἶ δέσποτα συνέτισόν με τὰ δικαιώματά σου.
Εὐλογητὸς εἶ ἅγιε φωτισόν με τοῖς δικαιώμασί σου.» αντί της τριπλής επανάληψης του πρώτου στίχου (προφανώς δάνειο από την χύμα δοξολογία).
 
Last edited:

panosh1

Νέο μέλος
Μήπως σας παρακαλώ μπορείτε να πρσφέρετε πάλι τους συνδέσμους (links) για το Τριώδιο της Κρυπτοφέρρης γιατί προσπαθώ να τα κατεβάσω και μου βγάζει μήνυμα:corrupt files.
Ευχαριστώ πολύ
Παναγιώτης
 
Μήπως σας παρακαλώ μπορείτε να πρσφέρετε πάλι τους συνδέσμους (links) για το Ωρολόγιον της Κρυπτοφέρρης γιατί προσπαθώ να τα κατεβάσω και μου βγάζει μήνυμα:corrupt files.
Ευχαριστώ πολύ
Παναγιώτης

Το αρχείο έχει ανέβει και στον server του Ψαλτολογίου δεξί κλικ εδώ και αποθήκευση (58,6 MB).
 
Top