[Ανακοίνωση] Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#22


Οἱ ἀριθμοὶ τῆς λίστας ψηφιοποίησης δὲν συμπίπτουν μὲ τοὺς πραγματικοὺς ἀριθμοὺς τῶν χφφ., ὅπως φαίνονται στὴν ἀρχή τους.
 

Deacon

Παλαιό Μέλος
#23
Το χφ 69 εσφαλμένα αναφέρεται ως "Στιχηράριο". Μαθηματάριο του Στιχηραρίου (βλέπω ότι) είναι.
 

Τάσος Μπόκος

Παλαιό Μέλος
#24


Δὲν βλέπω χρονολογικὰ στοιχεῖα. Μήπως ὑπάρχει πρόσβαση στό: Λίνου Πολίτη, Κατάλογος Χειρογράφων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης;
http://www.auth.gr/museums_archives/xeirografa

Μόνο αυτές τις πληροφορίες μπόρεσα να βρω. Μήπως....κάποιος...;
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#25
http://www.auth.gr/museums_archives/xeirografa

Μόνο αυτές τις πληροφορίες μπόρεσα να βρω. Μήπως....κάποιος...;

Σύμφωνα μ' αυτό, τα περιεχόμενα του καταλόγου είναι αυτά.

Ο κατάλογος των χειρογράφων του Α.Π.Θ.
Ο Πολίτης, εκτός από τη συνοπτική περιγραφή των αρ. 41-88 είχε ετοιμάσει (σε
χειρόγραφη μορφή) και πλήρη περιγραφή των αρ. 1-88. Ο χειρόγραφος αυτός κα-
τάλογος παραχωρήθηκε, ύστερα από το θάνατο του Πολίτη, στο Τμήμα Φιλολογίας,
το οποίο ανέλαβε τη δημοσίευση, αναθέτοντας την επιμέλεια της έκδοσης στους
βοηθούς, τότε, Π. Σωτηρούδη και Α. Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη, και τη γενική εποπτεία
στον καθηγητή Γ. Παράσογλου.
Ο κατάλογος διευρύνθηκε με την περιγραφή των δέκα χειρογράφων που ήταν
γνωστό ότι φυλάσσονταν σε άλλες βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, και τα οποία
ήταν ακατάγραφα: τα επτά βρίσκονταν στο Σπουδαστήριο Πρακτικής Θεολογίας
ενώ τα υπόλοιπα στο Σπουδαστήριο Ιστορίας Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου.
Ο κατάλογος δημοσιεύθηκε το 1991, ως έκδοση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου. Ύστερα από την έκδοση εντάχθηκαν στη συλλογή πέντε ακόμη
χειρόγραφα. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των χειρογράφων του Α.Π.Θ. ανέρχεται
σε 118. Με εξαίρεση τα τρία της Νομικής Σχολής, τα υπόλοιπα φιλοξενούνται στο
Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας, ενώ προγραμματίζεται η μεταφορά τους στην
Κεντρική Βιβλιοθήκη.
(από εδώ).
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#26
Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ψηφιοποίησε και διαθέτει ελεύθερα
μέσα από το ψηφιακό καταθετήριο του Τμ.Μουσικών Σπουδών
τη συλλογή χειρογράφων βυζαντινής μουσικής του Νικολάου Μαυρόπουλου.

Πληροφορίες για τη συλλογή

Πρόσβαση στην ψηφιοποιημένη συλλογή

Επικοινωνία:

Βιβλιοθήκη Μουσικών Σπουδών


Πρόσφατες υποβολές 
Last edited:

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#27
Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ψηφιοποίησε και διαθέτει ελεύθερα
μέσα από το ψηφιακό καταθετήριο του Τμ.Μουσικών Σπουδών
τη συλλογή χειρογράφων βυζαντινής μουσικής του Νικολάου Μαυρόπουλου.

Πληροφορίες για τη συλλογή

Πρόσβαση στην ψηφιοποιημένη συλλογή

Επικοινωνία:

Βιβλιοθήκη Μουσικών Σπουδών


Πρόσφατες υποβολέςΕυχαριστίες για την ενημέρωση. Όπως περίπου και με το αρχείο Ν. Καμαράδου, φαίνεται πως έγιναν (αν)αρπαστές από τους ψάλτες οι συνθέσεις του Θ. Λειτουργίας.
 
Top