"Ψαλτική με τον Ιωάννη Αρβανίτη", Πεμπτουσία, 2 Σεπτεμβρίου 2014

greek487

Tasos N.
Ψαλτική με τον Ιωάννη Αρβανίτη
Το επιστημονικό ενδιαφέρον του Ιωάννη Αρβανίτη είναι επικεντρωμένο στην ιστορία της σημειογραφίας, στη θεωρία του ρυθμού των βυζαντινών μελών και στη θεωρία και ιστορία των ήχων. Μέχρι τώρα έχει παρουσιάσει πρωτοπόρες και ενδιαφέρουσας μελέτες που προάγουν την επιστήμη της βυζαντινής μουσικής παλαιογραφίας. Η συμμετοχή του στο χορό Cappela Romana και η διεύθυνση του βυζαντινού χορού “Αγιοπολίτης” έδωσε συναυλίες και εκδόσεις με μέλη της γραπτής και προφορικής μουσικής παράδοσης.

Ο Ιωάννης Αρβανίτης ψάλει την εκλογή εις αγίους «Εν όρει αγίω αυτού».*
*Bλέπε εδώ για την ηχογράφηση (μαζί με την χορωδία "Αγιοπολίτης" για την ακρίβεια).

 
Top