Ψαλτήριον λειτουργικόν Βενετία 1496

#1
Ένα σπάνιο Ψαλτήριο που εκδόθηκε στη Βενετία στα 1496

Απ' ευθείας σύνδεσμος:
https://ia800208.us.archive.org/7/items/psalterion00deca/psalterion00deca.pdf

«Psalterion
by Decadyus, Justinus, editor; Manuzio, Aldo, 1449 or 1450-1515, printer; Haleandius, Gregorius, former owner. MB; Bunnanus, Casparus, former owner. MB

Publication date 1496
Publisher [Venice : Aldo Manuzio]
Collection bplscinc; bostonpubliclibrary; americana
Digitizing sponsor Boston Public Library
Contributor Boston Public Library
Language Greek

A liturgical psalter, with the canticles
Edited, with a preface in Greek, by Justinus Decadyus
Place of publication and printer from colophon, date from ISTC
Title and text in Greek

Colophon (leaf u8 ([upsilon]8) recto): Egraphe en enetiais en oikeia Aldou tou manoutiou
Signatures (in Greek characters): a-h⁸ i⁶ k-n⁸ o-u⁸.
Super-chancery quarto; a8 recto: 20 lines, 146 x 91 mm; types: 146Gk, 114Gk (text on a1 verso-a2 verso); four-part historiated woodcut border on leaf a3 recto, repeated on leaf k1 recto; woodcut headpiece and initial at beginning of each psalm and canticle.
Heading of each psalm and canticle and first letter of each verse are red-printed
In some copies, the first line of text on leaf i1 ([iota]1) recto has been omitted by the printer but is added in contemporary manuscript. In other copies, the first two and a half lines of i1 ([iota]1) recto have been reset so as to supply the missing text. The first line of text on leaf r1 ([rho]1) recto is also sometimes omitted, but sometimes found supplied in manuscript. Cf. BM 15th cent

Catalogue of books printed in the XVth century now in the British Museum., V, 563

Goff, F.R. Incunabula in American libraries, P1033
Incunabula short title catalogue, ip01033000
Sander, M. Livre à figures italien depuis 1467 jusqu'à 1530, 5944

COPY NOTE:
Boston Public Library (Rare Books Department) copy Q.405.133: missing line at head of i1 ([iota]1) recto supplied in manuscript. Neither p8 ([pi]8) verso nor r1 ([rho]1) recto are missing lines of printed text. Ink transfer/offsetting from a different text showing Latin letters in an italic font on leaves o1 ([omicron]1) recto, p8 ([pi]8) verso, and r1 ([rho]1) recto. Leaf dimensions: 215 x 158.

PROVENANCE:
Boston Public Library (Rare Books Department) copy Q.405.133: inscription on front pastedown: "Fata vehunt acta / hunc psalmos libri e[x] bibliotheca Greogorij Haleandij [illegible] coemptum d[o]mo accepi a[c] Casparo Bunnino[?] Lipsiae[?] anno M.D. xxxvij. mense Ianuar". Early/contemporary marginalia throughout. Purchased from Quaritch in Jan. 1941.

BINDING:
Boston Public Library (Rare Books Department) copy Q.405.133 bound in early leather (sheep or goat) paneled and tooled in blind. Spine ruled in blind with paper label. Both hinges comprised of medieval manuscript waste.
Notes
No page assertions. No title page found. No copyright page found. No table-of-contents pages found.
...
Page-progression lr
Pages 310
Ppi 500
Republisher_date 20181015090440
Republisher_operator associate-rozelda-lacoss@archive.org;scanner-alex-paananen@archive.org
Republisher_time 41
Scandate 20160106132525
Scanner scribe6.boston.archive.org
Scanningcenter boston
Year 1496»

ΑΚ
 

Attachments

Top