Ψαλμός Η (8)

Οκτάηχη μελοποίηση του ΨΑΛΜΟΥ Η ( 8 ) υπο Αθανασίου Βουγιουκλή. Ο παρών ψαλμός μελοποιήθηκε με την ιδέαν του Οκτάηχου Δοξαστικού του εσπερινού της εορτής της Κοιμήσεως << Θεαρχίω νεύματι >> Επερατώθη την Μ. Παρασκευή 6-4-2018.
 

Attachments

  • Ψαλμός Η (8) Αθανασίου Βουγιουκλή.pdf
    423.1 KB · Views: 56
Top