Ψαλμωδία αρχιερέως

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Υπάρχει κάποια τάξη, συνήθεια, τυπικό που προβλέπει που και πότε ψάλλει ο αρχιερέας κάποια από τα ψαλλόμενα. Υπάρχει όμως και υποχρέωση; Όταν δεν επαρκεί όχι μόνο για να ψάλλει σωστά αλλά και για να συλλαβίσει σωστά τις λέξεις. προς τι να υποβάλλεται ο πιστός στο μαρτύριο αυτό; Ακουγα προ ολίγου και συνεχίζει ακόμη η αναμετάδοση από τον Ι. Ν. Παναγίας της Ν. Μηχανιώνας στο 4Ε. Τραγική κατάσταση. Ανυπόφορο άκουσμα. Λυπάμαι.
 
#4
αν και ξεφεύγει λίγο, από τον θεματικό τίτλο,
τί λέτε για την περίπτωση που αναγινώσκει τον "Απόστολο" και στο τελείωμά του, ο Ιερέας δεν του απευθύνει το "Ειρήνη σοι τω αναγινώσκοντι" ??
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#6
Υπάρχει κάποια τάξη, συνήθεια, τυπικό που προβλέπει που και πότε ψάλλει ο αρχιερέας κάποια από τα ψαλλόμενα. Υπάρχει όμως και υποχρέωση; Όταν δεν επαρκεί όχι μόνο για να ψάλλει σωστά αλλά και για να συλλαβίσει σωστά τις λέξεις. προς τι να υποβάλλεται ο πιστός στο μαρτύριο αυτό; Ακουγα προ ολίγου και συνεχίζει ακόμη η αναμετάδοση από τον Ι. Ν. Παναγίας της Ν. Μηχανιώνας στο 4Ε. Τραγική κατάσταση. Ανυπόφορο άκουσμα. Λυπάμαι.
Θυμάμαι προ ετών Ιεράρχη στη Βουλγαρία να μην ψάλλει καταβασίες κάποια Κυριακή του Τριωδίου διότι δεν τις γνώριζε και να μένω έκπληκτος από την ειλικρίνειά του. Θυμάμαι επίσης σε ναό που υπηρέτησα και ο οποίος πανηγύριζε την περίοδο του Πεντηκοσταρίου τις καταβασίες "Θάλασσαν έπηξας" και "Τω Σωτήρι Θεώ" να κακοποιούνται βάναυσα από τον προεξάρχοντα της πανηγύρεως Αρχιερέα! :mad::censored:
 
#7
αν και ξεφεύγει λίγο, από τον θεματικό τίτλο,
τί λέτε για την περίπτωση που αναγινώσκει τον "Απόστολο" και στο τελείωμά του, ο Ιερέας δεν του απευθύνει το "Ειρήνη σοι τω αναγινώσκοντι" ??
Καλησπέρα, παρὅτι ἀργοπορημένα, κατά την ταπεινή μου γνώση, παραθέτω τα ἐξῆς:

" Ό 'Απόστολος αναγιγνώσκεται άπό τόν ’Αναγνώστην, είς τό μέσον τού Σωλέα ίστάμενον, μέ μέτωπον πρός τό "Αγιον Βήμα." ... "
Περατωθείσης τής άναγνώσεως τού ’Αποστόλου, έξέρχεται είς τήν ' Ωραίαν Πύλην ό Άρχιερεύς άνευ 'Ωμοφορίου, φορών μόνον έπανωκαλύμμαυχον καίκρατών ράβδον καί ειρηνεύει τόν Αναγνώστην, οστις προσέρχεται ενώπιον αύτού, ποιεί μετάνοιαν, άσπάζεται τήν δεξιάν του καί παραδίδει τό βιβλίον τοΰ Αποστόλου"
(προερχόμενον ἐκ τοῦ ἐγχειρδίου Τάξις τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ και τοῦ Ὅρθρου χοροστατούντος Ἀρχιερέως, ἐκδοθέν ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος και Ἀλμυροῦ, 1993).

Συνεπώς, ἐξάγωμεν το συμπέρασμα, ὁτι ὁ Ἀπόστολος ἀναγιγνώσκεται από τον Ἀναγνώστην ἥ ἔτερον πρόσωπο εν τῷ Ψαλτηρίῳ, ἀμα τῇ ἀπουσία Ἀναγνώστου, και ἐξ΄ ὃσων γνωρίζω, και άντιλαμβάνομαι ἀπο τα ὡς ἀνω, δεν ἀναγιγνώσκεται ἐκ τοῦ Ἀρχιερέως ἥ Ἱερέως.

Τέλος, ὡς προς την Εὐλογία, ἀποδίδεται μόνον απο ανιόντα πρὸς τούς κατιόντες βαθμούς τῆς Ἱερωσύνης (ἥτοι Ἀρχιερεύς, Πρεσβύτερος, Διάκονος). Ἄρα, παραδεχόμενοι τα ὥς ἄνω, οὑ δύναται οἵοσδήποτε να εὐλογῇ ἀνώτερον, κατά ἱερώσυνης βαθμόν, δια οἵονδήποτε λόγο, κατά το Ὁρθόδοξον Λατρευτικόν Τυπικόν τῆς Μεγάλης Ἀνατολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἑκκλησίας.


Ἀν σφάλω ὁπουδήποτε ἥ κάποιος διαφωνῇ, θα ἥθελᾳ να με ενημερώσῃ.
 

Exa/los

New member
#8
" Ό 'Απόστολος αναγιγνώσκεται άπό τόν ’Αναγνώστην, είς τό μέσον τού Σωλέα ίστάμενον, μέ μέτωπον πρός τό "Αγιον Βήμα." ... "
Περατωθείσης τής άναγνώσεως τού ’Αποστόλου, έξέρχεται είς τήν ' Ωραίαν Πύλην ό Άρχιερεύς άνευ 'Ωμοφορίου, φορών μόνον έπανωκαλύμμαυχον καίκρατών ράβδον καί ειρηνεύει τόν Αναγνώστην, οστις προσέρχεται ενώπιον αύτού, ποιεί μετάνοιαν, άσπάζεται τήν δεξιάν του καί παραδίδει τό βιβλίον τοΰ Αποστόλου"
(προερχόμενον ἐκ τοῦ ἐγχειρδίου Τάξις τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ και τοῦ Ὅρθρου χοροστατούντος Ἀρχιερέως, ἐκδοθέν ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος και Ἀλμυροῦ, 1993).
Δεν ξέρω τι λέει η Ι.Μ. Δημητριάδος, αλλά σε κανένα τυπικό (Ρήγας, Αγ.Σάββα,Βιολάκη , ίσως και Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτη) δεν υπάρχει η μετάνοια και ο απασμός της δεξιάς του αρχιερέως. Το μόνο που υπάρχει γραμμένο είναι στον Ρήγα το "Ειρήνη Σοι τω αναγινώσκοντι" (κεφ. Ι). Δεν ξέρω τι γράφει ο Φουντούλης για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως ούτε στο πατριαρχείο τηρείται κάτι τέτοιο.
 
#9
Δεν ξέρω τι λέει η Ι.Μ. Δημητριάδος, αλλά σε κανένα τυπικό (Ρήγας, Αγ.Σάββα,Βιολάκη , ίσως και Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτη) δεν υπάρχει η μετάνοια και ο απασμός της δεξιάς του αρχιερέως. Το μόνο που υπάρχει γραμμένο είναι στον Ρήγα το "Ειρήνη Σοι τω αναγινώσκοντι" (κεφ. Ι). Δεν ξέρω τι γράφει ο Φουντούλης για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως ούτε στο πατριαρχείο τηρείται κάτι τέτοιο.
Η ειρήνευση δεν είναι άλλη παρά το απλό "Ειρήνη σοι". Η δε απάντηση του αναγνώστη δεν είναι άλλη παρά μία βαθειά υπόκλιση της κεφαλής φέροντας το δεξί χέρι στο στήθος, χωρίς σταυρό, χωρίς χειροφίλημα, όπως γίνεται σε όλες τις ειρηνεύσεις.
 
#10
Καλησπέρα, παρὅτι ἀργοπορημένα, κατά την ταπεινή μου γνώση, παραθέτω τα ἐξῆς:

" Ό 'Απόστολος αναγιγνώσκεται άπό τόν ’Αναγνώστην, είς τό μέσον τού Σωλέα ίστάμενον, μέ μέτωπον πρός τό "Αγιον Βήμα." ... "
Περατωθείσης τής άναγνώσεως τού ’Αποστόλου, έξέρχεται είς τήν ' Ωραίαν Πύλην ό Άρχιερεύς άνευ 'Ωμοφορίου, φορών μόνον έπανωκαλύμμαυχον καίκρατών ράβδον καί ειρηνεύει τόν Αναγνώστην, οστις προσέρχεται ενώπιον αύτού, ποιεί μετάνοιαν, άσπάζεται τήν δεξιάν του καί παραδίδει τό βιβλίον τοΰ Αποστόλου"
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να αναγνώσει κάποιος τον Απόστολο:
1) Κατά την πατριαρχική παράδοση, εκ του αναλογίου εστραμμένος προς ανατολάς όταν εκφωνεί το προκείμενο του Αποστόλου (εάν αυτό δεν ψάλλεται) και τον τίτλο του Αναγνώσματος (προκειμένου να γίνει η στιχομυθία με τον διάκονο). Ακολούθως, στρέφεται δυτικά όσο διαβάζει το ανάγνωσμα (Αδελφοί,...). Τέλος πάλι, στρέφεται ανατολικά για να λάβει την ευλογία από το βήμα.
2) Εφόσον χοροστατεί αρχιερέας και δεν λειτουργεί, πάλι κατά την πατριαρχική παράδοση, από ηγεμονικό στασίδι απέναντί του, ή εκτός του πατριαρχικού ναού από το αριστερό αναλόγιο.
3) Κατά τη σλαβική παράδοση, από μικρή εξέδρα στο μέσο του ναού, μονίμως στραμμένος προς το βήμα και τον εκεί προϊστάμενο ιερουργούντα.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#14
Τέλος, ὡς προς την Εὐλογία, ἀποδίδεται μόνον απο ανιόντα πρὸς τούς κατιόντες βαθμούς τῆς Ἱερωσύνης (ἥτοι Ἀρχιερεύς, Πρεσβύτερος, Διάκονος). Ἄρα, παραδεχόμενοι τα ὥς ἄνω, οὑ δύναται οἵοσδήποτε να εὐλογῇ ἀνώτερον, κατά ἱερώσυνης βαθμόν, δια οἵονδήποτε λόγο, κατά το Ὁρθόδοξον Λατρευτικόν Τυπικόν τῆς Μεγάλης Ἀνατολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἑκκλησίας.

Ἀν σφάλω ὁπουδήποτε ἥ κάποιος διαφωνῇ, θα ἥθελᾳ να με ενημερώσῃ.
Πολύ βαρύγδουπο ἀκούγεται αὐτό!
Μπορεῖτε νά μᾶς παραπέμψετε κάπου...;;
Ἐπίσης, σύμφωνα μέ τήν προτροπήν σας, ἐλέγξατε, παρακαλῶ, τόν τονισμόν (πολυτονισμόν) τοῦ μηνύματός σας...

Κατ᾿ ἀρχάς καί πρός ὅλους, τό θέμα ξέφυγε στόν τρόπο ἀναγνώσεως τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος. Δέν ξέρω ἄν χρειάζεται νά μεταφέρω μηνύματα. Ὑπάρχουν θέματα σέ ἄλλη κατάλληλη ὑποενότητα, πού τά ἔχετε ξαναγράψει:
Απόστολος στο κέντρο του Σολέα
Περί της τάξης της απαγγελίας του Αποστόλου

Γιά νά ἐπιστρέψουμε ἀπό ἐκεῖ πού ξέφυγε, κατά τόν Παναγιώτης εξ Αιγίου
αν και ξεφεύγει λίγο, από τον θεματικό τίτλο,
τί λέτε για την περίπτωση που αναγινώσκει τον "Απόστολο" και στο τελείωμά του, ο Ιερέας δεν του απευθύνει το "Ειρήνη σοι τω αναγινώσκοντι" ??
εἶναι τό ἐάν ἀπό ἀνάγκη ἤ ἄλλο λόγο ἀπαγγείλει τόν Ἀπόστολο ἱερέας ἤ ἐν προκειμένω ἀρχιερέας (ὄχι χοροστατῶν, πού εἶναι τό θέμα) τί πρέπει νά κάνει ὁ ἱερέας.
Ἔχει ἀπαντηθεῖ σέ παλαιό καί ἐμμέσως ἄσχετο θέμα
[Ερώτηση] Διακονικά παραγγέλματα ελλείψει διακόνου
Επίσης (και πιθανόν αυτό να είναι άσχετο) όταν απαγγείλει τον Απόστολο ένας Ιερέας, ο λειτουργός Ιερέας δεν εύχεται "Ειρήνη σοι τω αναγνώντι" και δικαιολογείται ότι πρόκειται για ευχή μόνο προς κατώτερο κληρικό και προτρέπει την ψαλμώδηση του Αλληλούια σκέτη.
Το έχω παρατηρήσει να συμβαίνει μάλιστα άλλοι λέγουν "Ειρήνη ημίν και υμίν".
Ὁ μή λειτουργῶν ἱερεύς ἐπέχει θέση «ἰδιώτου» καί στό ψαλτῆρι ἀναγνώστου. Ὁπότε κακῶς ἀπό δῆθεν savoir vivre κάνουν αὐτά.
Ὁ μή λειτουργῶν ἱερεύς ἐπέχει θέση «ἰδιώτου» καί στό ψαλτῆρι ἀναγνώστου. ;)
Θά μοῦ ζητήσετε κι ἐμένα παραπομπή. Δέν τήν ἔχω. Ἀπ᾿ ὅ,τι θυμᾶμαι σέ κάποιο ἀπό τούς τόμους τοῦ Τρεμπέλα...
Ἄν καί αὐτό, λοιπόν, εἶναι σωστό, δέν γίνεται γιά λόγους πού καταλαβαίνετε...
Βέβαια, ἄς μᾶς πεῖ Παναγιώτης εξ Αιγίου ποιά εἶναι ἡ ἀπάντηση... :whistle:
 
#15
Βέβαια, ἄς μᾶς πεῖ Παναγιώτης εξ Αιγίου ποιά εἶναι ἡ ἀπάντηση... :whistle:
Δύσκολο να απαντήσω (βλπ αδύνατον....) και να κατανοήσω
και μάλιστα όταν τα ακούω από Ναό που δεν έχει προβλήματα αναγνωστών...
(απλοϊκά σκεπτόμενος, δεν υπάρχει και πρόβλημα... έτσι για την κουβέντα που λέμε)
 
Top