Ψάλτης ή Ιεροψάλτης;

seniko

Δημήτριος Βασιλείου
#1
Συγχωρήστε μου την άγνοια αλλά δεν ξέρω τη διαφορά και όσο κι αν έψαξα δε βρήκα άκρη.
Υπάρχει διαφορά μεταξύ ψάλτου και ιερο-ψάλτου; Αν ναι ποιά και τι διαφορές υπάρχουν?
Αν όχι γιατί δεν θεσμοθετείται ένας τίτλος? Ο ιεροψάλτης είναι βαθμός ιεροσύνης? Αν ναι γιατί έχουμε ιεροψάλτριες??
Δεν έχω καταλάβει.
Με συγχωρείτε!!
 

tzark

Μέλος
#2
Συγχωρήστε μου την άγνοια αλλά δεν ξέρω τη διαφορά και όσο κι αν έψαξα δε βρήκα άκρη.
Υπάρχει διαφορά μεταξύ ψάλτου και ιερο-ψάλτου; Αν ναι ποιά και τι διαφορές υπάρχουν?
Αν όχι γιατί δεν θεσμοθετείται ένας τίτλος? Ο ιεροψάλτης είναι βαθμός ιεροσύνης? Αν ναι γιατί έχουμε ιεροψάλτριες??
Δεν έχω καταλάβει.
Με συγχωρείτε!!
Πολύ καλά τα λες....αλλά στην Ελλάδα είσαι ότι δηλώσεις......τι Ιεροψάλτης??? όλοι είναι Άρχοντες και Πρωτοψάλτες!!! όσο για τις γυναίκες ...

Α΄ Κορ. ιδ΄ 34-35: «Ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων, αἱ γυναῖκες ὑμῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν· οὐ γὰρ ἐπιτέτραπται αὐταῖς λαλεῖν, ἀλλ᾿ ὑποτάσσεσθαι, καθὼς καὶ ὁ νόμος λέγει. εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν· αἰσχρὸν γάρ ἐστι γυναιξὶν ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν.»,

Να είσαι πάντα καλά.
 
Last edited:

leon1

ΑΠΤΜΧΕ Leon1
#3
Είναι Δεξιός και Αριστερός Ιεροψάλτης γιατί ψάλλει τα Ιερά! Άρχοντας και Λαμπαδάριος είναι μόνο του οικουμενικού πατριαρχείου που λέγεται Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Ιεροψάλτρια δεν υφίσταται σαν όρος γιατί ουδέποτε στην ιστορία υπήρξε γυναίκα να ψάλλει σε αναλόγιο και να έχει κανονική χειροθεσία μιας και ο Ιεροψάλτης θεωρείται κατώτατος κληρικός και του έκαναν κουρά!!
 

seniko

Δημήτριος Βασιλείου
#5
Υπάρχουν κάπου αναφορές σχετικά με το θέμα;; Παραπομπές που μπορεί να διαφωτίσουν;;
Μιλάτε για κουρά.... Στα κουτσοχώρια που δεν υπάρχει άνθρωπος να πάει ο μπάρμπας που έβγαλε την τρίτη δημοτικού και ψάλλει τι γίνεται?? Είναι σαφώς χωρίς κουρά!! - μόνο κουράδια (πρόβατα)!!
Αλλά μου φαίνεται δε θα βγάλω άκρη καθόσον θέλουμε να είμαστε και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ....
Σας ευχαριστώ!!
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#6
«Τὴν μὲν οὖν διαφορὰν τὴν μεταξὺ ἱερέων καὶ τῶν ἱεροψαλτῶν οἰκονόμησον, ὥστε ἑκουσίως ἀλλήλους προτιμᾶν· οἱ μὲν ψάλται τοὺς
ἱερεῖς, τοῖς δὲ ἱεροψάλταις τὴν προσήκουσαν ἀπονεμέτωσαν τιμὴν ἐν ταῖς ἱεραῖς
ψαλμῳδίαις, ἣν ἀπαιτοῦσι τῶν ὀφφικίων, ἢ τῆς ἀρετῆς τὰ καθήκοντα· καὶ γὰρ
τῆς ἱερωσύνης μέγα τὸ χρῆμα, ἀλλ’ οὐκ αὐθαδείᾳ, ταπεινοφροσύνῃ, δὲ κοσμητέον»

(Μ. Φωτίου (+893) Ἐπιστολὴ 193).


Διά τοι τοῦτο
καὶ ἅμα τῷ πρὸς τὸ θυσιαστήριον εἰσιέναι τοὺς ἱερεῖς
ὁ ἱεροψάλτης ἄνωθεν ἀναβοᾷ τὸ «ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος
ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος».

(Μ. Φωτίου (+893) Βιβλιοθήκη 222).


«Κυρία μέντοι τῶν ἑορτῶν λαμπροτέρα ἡ Σύναξις ἔστω τοῦ Ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ καὶ τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων δυνάμεων, ἣ κατὰ τὸ κρατῆσαν ἔθος τῇ ὀγδόῃ συμφθάνει τοῦ νοεμβρίου μηνός. Ἀφ’ ἑσπέρας μὲν οὖν ὁλονύκτιον ἀγρυπνίαν ποιήσουσιν οἱ μονάζοντες, πᾶσαν ἀκολουθίαν εὐρύθμως ἐκτελοῦντες, καὶ ἑορταστικῶς κηρίων ὑπαναπτόντων ἐν τῷ τέμπλῳ, καὶ ἐν ταῖς προσκυνήσεσι διόλου, καὶ δωδεκαφωτίων
ἱσταμένων ἐν μεσονάῳ τεσσάρων, πρὸς δὲ καὶ ἀρωμάτων, καὶ καπνισμάτων
αὐταρκῶς διαδιδομένων, ἀλλὰ καὶ ἡ τῆς τραπέζης ἑστίασις παρατιθέσθω πολυτελῶς, ὀψωνίῳ καταλλήλῳ τῇ ἑορτῇ, καὶ ψωμίοις καθαρωτέροις τοῦ συνήθους, καὶ οἴνοις ἐγκρίτοις Ἐν τῇ τοιαύτῃ γοῦν ἑορτῇ ὀφείλει ὁ
προεστὼς καλεῖν καὶ ἑτέρους ἀδελφοὺς ἐκ τῶν ἑτέρων μονῶν, καὶ λοι-
ποὺς ἱεροψάλτας τῇ ψαλμῳδίᾳ συγκροτήσοντας. καὶ πνευματικῶς τὴν
ἁγίαν ἑορτὴν καὶ μετὰ θεοπρεποῦς θυμιδίας συνεορτάσοντας»

(τυπικὸ μονῆς τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ἐν τῷ Ὄρει τοῦ Ὁσίου Αὐξεντίου ιβ' αἰ.)
 

seniko

Δημήτριος Βασιλείου
#7
Σας ευχαριστώ πολύ κ. Θεοδωράκη... Αυτό κάπως διαφωτίζει τα πράγματα από τη μια πλευρά....
Βέβαια βρίσκω στο πηδάλιο του Αγίου Νικοδήμου στους κανόνες Β, ΚΓ, ΚΔ (ο οποίος λέει να μην μπαίνουν μέσα σε καπηλειό τόσο οι του βήματος ΙΕΡΩΜΕΝΟΙ, όσο και οι έξω του βήματος κληρικοί και εκκλησιαστικοί υποδιάκονοι, αναγνώσται, ψάλται, κλπ.....), ΛΘ, ΟΕ, αλλά και σε άλλα σημεία ευχολόγιο κλπ και τους αναφέρει ως ψάλτες ... Αλλού δηλαδή έτσι και αλλού διαφορετικά....
Εξ όσων έχω προσπαθήσει να διαβάσω (όχι μελετήσω ιδιαίτερα) φαίνεται το θέμα να έγκειται στο σημείο της ιερότητας του ψάλτη η οποία οφείλει να γίνεται πράξη!! Προφανώς πολλοί αποδεχόμενοι τον τίτλο του ψάλτη ως κατώτερο βαθμό κληρικού, και *ανακαλύψαντες* την ιερότητα ή θέλοντας να καταδείξουν αυτή, έχουν τοποθετήσει αυτό το πρόθεμα του αυτονόητου -ιερο- ψάλτου και προέκυψε κάτι επί της ουσίας ίδιο αλλά πλεονάζον!!
Μόλα ταύτα για τους ψάλτες προβλέπεται χειροθεσία!! Ευχή και ευλογία οικείου Επισκόπου!! Τούτο και από μόνο του φαίνεται να καταδεικνύει το -ιερόν- του πράγματος το οποίο εις έκαστος ψάλτης - ιεροψάλτης οφείλει να πραγματεύεται πάσας τας ημέρας της ζωής του!!
Επίσης εάν είναι βαθμός κλήρου φέροντας ιεροσύνη δεν δυνάμεθα να έχουμε εξ΄όσων γνωρίζω αναφύουσες ψάλτριες και ιεροψάλτριες!!
Αλλά και από αυτές έχουμε, και στα καπηλιά πάμε και να μην πω και τι άλλο κάνουμε....
Ευχαριστώ πολύ!!
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#8
Σας ευχαριστώ πολύ κ. Θεοδωράκη... Αυτό κάπως διαφωτίζει τα πράγματα από τη μια πλευρά....
Βέβαια βρίσκω στο πηδάλιο του Αγίου Νικοδήμου στους κανόνες Β, ΚΓ, ΚΔ (ο οποίος λέει να μην μπαίνουν μέσα σε καπηλειό τόσο οι του βήματος ΙΕΡΩΜΕΝΟΙ, όσο και οι έξω του βήματος κληρικοί και εκκλησιαστικοί υποδιάκονοι, αναγνώσται, ψάλται, κλπ.....), ΛΘ, ΟΕ, αλλά και σε άλλα σημεία ευχολόγιο κλπ και τους αναφέρει ως ψάλτες ... Αλλού δηλαδή έτσι και αλλού διαφορετικά....
Εξ όσων έχω προσπαθήσει να διαβάσω (όχι μελετήσω ιδιαίτερα) φαίνεται το θέμα να έγκειται στο σημείο της ιερότητας του ψάλτη η οποία οφείλει να γίνεται πράξη!! Προφανώς πολλοί αποδεχόμενοι τον τίτλο του ψάλτη ως κατώτερο βαθμό κληρικού, και *ανακαλύψαντες* την ιερότητα ή θέλοντας να καταδείξουν αυτή, έχουν τοποθετήσει αυτό το πρόθεμα του αυτονόητου -ιερο- ψάλτου και προέκυψε κάτι επί της ουσίας ίδιο αλλά πλεονάζον!!
Μόλα ταύτα για τους ψάλτες προβλέπεται χειροθεσία!! Ευχή και ευλογία οικείου Επισκόπου!! Τούτο και από μόνο του φαίνεται να καταδεικνύει το -ιερόν- του πράγματος το οποίο εις έκαστος ψάλτης - ιεροψάλτης οφείλει να πραγματεύεται πάσας τας ημέρας της ζωής του!!
Επίσης εάν είναι βαθμός κλήρου φέροντας ιεροσύνη δεν δυνάμεθα να έχουμε εξ΄όσων γνωρίζω αναφύουσες ψάλτριες και ιεροψάλτριες!!
Αλλά και από αυτές έχουμε, και στα καπηλιά πάμε και να μην πω και τι άλλο κάνουμε....
Ευχαριστώ πολύ!!
Όπως προκύπτει από την απάντηση του κ. Θεοδωράκη, αλλά και από την κοινή λογική, ψάλτης και ιεροψάλτης είναι ένα και το αυτό. Και το θέμα που ανοίχθηκε είναι χωρίς νόημα. Τα υπόλοιπα όμως που περιγράφετε ως συνέπεια (-ες) και περί του τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται είναι λίγο-πολύ σχολαστικά στη νοοτροπία τους και αυθαίρετα συμπεράσματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο (ιερο)ψάλτης πρέπει να είναι χριστιανός και (ως συνέπεια) ένας που αγωνίζεται να εξαγιασθεί, όπως και κάθε χριστιανός. Τα υπόλοιπα είναι εκ περισσού, και κουβέντα να γίνεται.
 
Top