Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος - «Περιστάσεις και θλίψεις» Γ. Ογουρλού - Κράτημα Μπερεκέτου, Ήχ. πλ. δ'

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#1
Πρόκειται για τον Καλοφωνικό Ειρμό του Γεωργίου Ογουρλού «Περιστάσεις και θλίψεις» σε ήχο πλ. δ' σε εκτέλεση του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου. Παρατίθεται το κείμενο της επεξεργασίας του δασκάλου από τη β' έκδοση της Θείας Λειτουργίας του (1983), που καλλιγράφησε ο Αθανάσιος Δημόπουλος. Στην ουσία, η επεξεργασία του μέλους συνίσταται στη σύντμηση κάποιων γραμμών και καταλήξεων και στην καταγραφή κάποιων αναλύσεων.

Έπεται το ομόηχο Κράτημα από το «Θεοτόκε Παρθένε» του Πέτρου Μπερεκέτου, διασκευασμένο επίσης από το δάσκαλο σε ρυθμό τρίσημο.

Η ηχογράφηση έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 1985 εκτός εκκλησίας, συγκεκριμένα στο γραφείο του αειμνήστου Ευαγγέλου Λιναρδάκη, και μεταδόθηκε από τον τελευταίο στη ραδιοφωνική του εκπομπή.

Ολόκληρη η ηχογράφηση έχει ανεβεί εδώ και χωρισμένη σε tracks εδώ.
 
Top