Χρόνια πολλά (εορτή Αγ. Αντωνίου)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και ιδιαίτερα του π. Μαξίμου, και του χρόνου!!!
Ευχαριστίες επίσης στους συναδέλφους που μας πλαισίωσαν στις ακολουθίες της εορτής του Αγίου μας.
Καί τοῦ χρόνου καί εἰς πολλά ἔτη!!!

Καί τά σημερινά (http://www.amen.gr/article16643) μέ πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό καί ἰδαίτερη ἀναφορά:
Στις ιερές Ακολουθίες έψαλλε ο Μουσικολογιώτατος Πρωτοψάλτης κ. Νικόλαος Γιάννου.

article_16643_52196.jpg
 
Με την ευκαιρία της εορτής του Μεγάλου Αγίου της Ορθοδοξίας μας, ο οποίος δεν χρειάσθηκε τόμους γνώσεων για να ορθοτομήσει τον λόγον της αληθείας, αλλά ήρκεσε και επερίσευσε ο ασκητικός και ησυχαστικός του βίος, διδάσκοντας στους μαθητάς του και τους μετέπειτα μοναστάς της ερήμου την προς τον Θεόν ευάρεστον πολιτεία, εύχομαι μαζί με τους αδελφούς του Ψαλτολογίου σε όλους τους εορτάζοντες Χρόνια πολλά και ευλογημένα από τον Θεό και τον Αγιο. Δεν ξεχνάμε βεβαίως να στείλουμε τις εγκάρδιες ευχές μας και την αγάπη μας στην πανηγυρίζουσα ιερά μονή του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα των Η.Π.Α, ιδιαιτέρως στον Γέροντά τους π. Ευφραίμ και στους αγαπητούς μας μοναχούς. Νάναι ευλογημένοι.
 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
17.jpg


"Ὁ χαρισμάτων ἐνθέων πεπλησμένος, σὲ ὡς ἀκηλίδωτον, ἔσοπτρον Πάτερ εὑρών, Χριστὸς τῶν θείων ἐμφάσεων, λαμπρὰς οἰκείου, μαρμαρυγὰς φωτὸς σοι ἐξήστραψεν· ἐντεῦθεν ἰάσεων, ἄφθονος ὤφθης πηγή, διατροφή τε λιμώττουσι, καὶ τῶν διψώντων, δι᾿ ἑπομβρίας ἄρδων τὴν ἔφεσιν· τὰς ψυχικὰς δὲ διαθέσεις ὁρῶν, σοῦ τῷ λόγῳ σοφῶς ἐβελτίους Θεῷ· ὃν ἱκέτευε σῶσαι, καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν."

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους εορτάζοντες.
Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, ας πρεσβεύει υπέρ πάντων ημών.
 

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Χρόνια Πολλά στα εκλεκτά μέλη και καλούς φίλους Αντώνη Αετόπουλο και Αντώνη Μιχελουδάκη! Ο άγιος Αντώνιος να είναι βοήθειά σας!

Να ευχηθώ και την επαναδραστηριοποίησή τους στο φόρουμ, γιατί βλέπω κάτι σαν «άδεια από τη σημαία»... :)
 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
Τη ΙΖ' του αυτού μηνός (Ιανουαρίου), μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου.
Στίχοι: "Έχει τι μείζον ουρανός και των Νοών,
Έξαρχον Αντώνιον, Ασκητών έχων".

Τη αυτή ημέρα, Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών και θαυματουργού Αντωνίου του Νέου, του εν τη Σκήτη της Βερροίας ασκήσαντος.
Στίχοι: "Αντώνιον δε τον νέον που τακτέον,
Ει μη παρ' αυτώ τω παλαι Αντωνίω"?


"Ο καθηγητής της ερήμου" Αντώνιος ο Μέγας καθώς & ο όσιος θαυματουργός Αντώνιος ο Νέος, ας πρεσβεύουν, έχοντας παρρησία προς τον Κύριον, υπέρ πάντων ημών.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & καλά στους εορτάζοντες!
 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
"Στῦλος φωτοειδὴς ἀρεταῖς, ἐστηριγμένος, καὶ νεφέλη σκιάζουσα, ἐγένου τοῖς ἐν ἐρήμῳ, πρὸς οὐρανὸν ἀπὸ γῆς, τὸν Θεὸν ὁρώντων προηγούμενος· Σταυροῦ βακτηρία, τὴν τῶν παθῶν ῥήξας θάλασσαν· τὸν νοητὸν δέ, Ἀμαλὴκ τροπωσάμενος, ἀνεμπόδιστον, τὴν οὐράνιον ἄνοδον, εὗρες θεομακάριστε, καὶ κλῆρον ἀκήρατον, σὺν Ἀσωμάτοις τῷ θρόνῳ, περιχαρῶς παριστάμενος, Χριστοῦ· ὃν δυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος."
Έτη πολλά στους εορτάζοντες, με ειρήνη υγεία & υπομονή!
 

Attachments

  • Ο Άγιοσ Αντώνιος.jpg
    Ο Άγιοσ Αντώνιος.jpg
    3.4 MB · Views: 5

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
"Τούς βιωτικούς θορύβους ἀπωσάμενος, ἡσυχαστικῶς τόν βίον ἐξετέλεσας, τόν Βαπτιστήν μιμούμενος, κατά πάντα τρόπον Ὁσιώτατε. Σύν αὐτῷ οὖν σέ γεραίρομεν, Ἀντώνιε Πάτερ, τῶν Πατέρων κρηπίς."

ΈΤΗ ΠΟΛΛΆ, ειρηνικά & δημιουργικά στους εορτάζοντες συναδέλφους.
 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
"Ἄλλος, ἀνεδείχθης Ἠλιού, ἔχων τοὺς κλεινοὺς φοιτητάς σου, ὡς Ἐλισαῖον σοφέ, οἷς περ καὶ τὴν χάριν σου, διπλῆν κατέλιπες, ἁρπαγεὶς ὡς ἐν ἅρματι, αἰθέριος Πάτερ· ὅθεν ζῶν τῷ πνεύματι, νῦν συναγάλλῃ αὐτοῖς, πάντων μνημονεύων παμμάκαρ, τῶν ἐπιτελούντων σου πόθῳ, τὴν σεπτὴν πανήγυριν Ἀντώνιε."
ΈΤΗ ΠΟΛΛΆ, με ειρήνη, υγεία & δύναμη.
 
Top