"Χριστός γεννάται", "Δεύτε ίδωμεν πιστοί", "Η Παρθένος σήμερον" με ταμπουρά και βιολί

Απο το οργανικό σύνολο Βυζαντινό Ηχόχρωμα.
 

Attachments

  • Χριστός γεννάται (ταμπουράς, βιολί).mp3
    1.6 MB · Views: 66
  • Δεύτε ίδωμεν πιστοί (ταμπουράς, βιολί).mp3
    1.7 MB · Views: 69
  • Η Παρθένος σήμερον (ταμπουράς, βιολί).mp3
    1.3 MB · Views: 37
Last edited:
Top