Χορός των Καθηγητών της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής "Ο Άγιος Αχίλλιος", της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος

"Ἄστρον ἤδη ἀνατέταλκεν, ἐκ φυλῆς, Ἰούδα, ὅπερ ἐπιγνόντες, Βασιλεῖς κινήσεις, ἀνατολῶν ποιοῦνται, καὶ φθάσαι ἐπείγονται, ὅπως θεάσωνται Χριστόν, ἐν Βηθλεέμ σαρκὶ τικτόμενον."

 
Top