Χορωδία Παναγιωτίδη-Ύμνοι Χριστουγέννων(22-11-1963)

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Αν δεν μ'απατά η γεροντική μου μνήμη τα κείμενα των δυο συναυλιών είναι στην πλειοψηφία τους(*) μάλλον ταυτόσημα , συμπεριλαμβανομένου και του ιδιομέλου της Θ' ώρας ''Εξεπλήτετο ο Ηρώδης'' που παραλείπεται στο μήνυμα 1.
Προς τούτο επισυνάπτονται το ''Τα Σύμπαντα Σήμερον'' και το ''Δόξα εν Υψίστοις Θεώ'' από τη χορωδία της ΟΜΣΙΕ. Τα λοιπά με το πρώτο ξεσκόνισμα του αρχείου εκτός και αν με προλάβει κάποιος άλλος.

(*)Από τις εξαιρέσεις το δοξαστικό των αίνων ''ότε καιρός'' επί τη βάση του κειμένου του Τριανταφύλλου Γεωργιάδη (βασισμένο στο κείμενο του Αλ. Βυζαντίου)το οποίο επίσης επισυνάπτεται.
Σχετικόν...
https://analogion.com/forum/index.p...ίδη-με-ύμνους-Χριστουγέννων-στο-Κιλκίς.45613/
 
Top