Χερουβικὸν βαρέος ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ "Ἄνωθεν οἱ προφῆται"

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#2
Ευχαριστίες πολλές! Υπενθυμίζω πως παρόμοια προσπάθεια από τον Άρχοντα κ. Δημήτριο Ιωαννίδη έχει αναρτηθεί εδώ μαζί με τη διήγηση για το πώς προέκυψε.
 
#4
Στὴν 9η σειρὰ ὑπάρχει ἕνα λάθος. Στὴν λ. "εἰκονίζοντες", στὸ "ζο", μετὰ τὴν ἀπόστροφο καὶ τὰ κεντήματα πρέπει νὰ μπεῖ ἕνα κλάσμα πάνω ἀπὸ τὸ ἴσον.
 
Top