Χερουβικό σύντομο σε ήχο δ' λέγετο

#2
Στη δεύτερη σελίδα, στην πρώτη σειρά προς το τέλος, στην αρχή της λέξης ύμνος, στο δεύτερο υ και συγκεκριμένα στη σύνθεση αποστρόφου με κεντήματα πάνω στον ολίγον να μετατεθεί το δίγοργον από τα κεντήματα στην απόστροφο. Ευχαριστώ.
 
Top