Χερουβικό σύντομο σε ήχο δ' λέγετο

Με αφιέρωση στον μερακλή κ. Γιάννου!
 

Attachments

  • XeroubikoLegetos.pdf
    59.7 KB · Views: 278
Στη δεύτερη σελίδα, στην πρώτη σειρά προς το τέλος, στην αρχή της λέξης ύμνος, στο δεύτερο υ και συγκεκριμένα στη σύνθεση αποστρόφου με κεντήματα πάνω στον ολίγον να μετατεθεί το δίγοργον από τα κεντήματα στην απόστροφο. Ευχαριστώ.
 
Back
Top