Χειρόγραφα Μ. Γ. Παπαστεφανάκη μέρος γ' "τα 11 εωθινά δοξαστικά Πέτρου Λαμπαδαρίου"

#1
Παρουσιάζω για κοινή χρήση με δική μου ερμηνεία, τα 11 εωθινά Δοξαστικά Πέτρου Λαμπαδαρίου, εξηγημένα από την Γρηγόριο Πρωτοψάλτη, από το "ΝΕΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ" εκδόσεως Πέτρου Εφεσίου (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 1820). Οι κόκκινες θέσεις είναι από το "ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΝΕΟΝ" Χουρμουζίου χαρτοφύλακος, εκδόσεως Θεοδώρου Φωκαέως (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1832).
 

Attachments

Top