[Ερώτηση] Χειροθεσία αναγνώστη

Αχιλλέας1

Ἀχιλλέας Γαντζός
#1
Θα ήθελα να ρωτήσω τα μέλη του φόρουμ περί της τάξεως της χειροθεσίας αναγνώστη (όπως π.χ. πότε διαβάζεται η ευχή στον εσπερινό, τι περιέχει η μικρή αυτή "ακολουθία") αλλά και τις αρμοδιότητες του αναγνώστη στην εκκλησία πέραν της ανάγνωσης των κειμένων (ψαλμών κ.ά.)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Αχιλλέας;66117 said:
Θα ήθελα να ρωτήσω τα μέλη του φόρουμ περί της τάξεως της χειροθεσίας αναγνώστη (όπως π.χ. πότε διαβάζεται η ευχή στον εσπερινό, τι περιέχει η μικρή αυτή "ακολουθία") αλλά και τις αρμοδιότητες του αναγνώστη στην εκκλησία πέραν της ανάγνωσης των κειμένων (ψαλμών κ.ά.)
Οἱ χειροθεσίες γίνονται ἐκτός τοῦ ἱεροῦ βήματος ἀπό ἀρχιερέα.
Ἡ τάξις βρίσκεται στό Μέγα Εὐχολόγιον καί περιλαμβάνει εὐχή, τριχοκουρία καί ἀνάγνωση τεμαχίου ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος ἤ ψαλμωδίαν ὕμνου ἀπό τόν χειροθετηθέντα. Αὐτά τά τελευταῖα, ἐπαφίενται στήν κρίση τοῦ ἐπισκόπου ἤ στήν ἑρμηνεία τοῦ Ἀρχιερατικοῦ, πού ἔχει καί ἀκολουθεῖ.
Κατά τόν ὄρθρον τελεῖται στό τέλος τῆς μεγάλης δοξολογίας (ὅπως καί τοῦ ὑποδιακόνου) ἀπό τοῦ ἀρχιερατικοῦ θρόνου, ἐνῶ ἄν τελεσθεῖ κατά τήν διάρκειαν ἑσπερινοῦ, τό σημεῖο πού θά γίνει ἡ χειροθεσία ὁρίζεται ὑπό τοῦ ἀρχιερέως.
Οἱ ἐπιπλέον ἁρμοδιότητες ἑρμηνεύονται σέ πρῶτες σελίδες τοῦ λειτουργικοῦ βιβλίου «Ἀπόστολος».

Σύμφωνα μὲ τὸν ἅγιο Συμεὼν Θεσσαλονίκης «ὁ Ἀναγνώστης τοίνυν προσάγεται τῷ ἀρχιερεῖ, μαρτυρηθεὶς εἶναι τοῦ ἁγνοῦ βίου καὶ ἄξιος ἀναγωγῆς ἱερᾶς καὶ τὰ ἱερὰ εἰδὼς γράμματα… Καὶ (ὁ ἱεράρχης) εὔχεται ἁγιασθῆναι τὸν τελειούμενον, ἐκλελεγμένον ὄντα αὐτῷ καὶ μετὰ πάσης σοφίας τε καὶ συνέσεως ποιεῖσθαι τὴν ἀνάγνωσίν τε καὶ μελέτην τῶν θείων λογίων» (Διάλογος κεφ. ρνθ΄).

Ἰδού καί τί λέγει ὁ ΛΓ΄ Κανών τῆς Ἁγίας Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. "Ἐπειδή περ ἔγνωμεν ..... τινάς δέ αὐτῶν καί μή ἀποκειρουμένους, Ἱεροψάλτας καί Ἀναγνώστας τοῦ θείου Ναοῦ καθίστασθαι, συνείδομεν ...... τούτους ἐκκλησιαστικούς προχειρίζεσθαι ...... Ἀλλά μηδέ τινα τῶν ἁπάντων συγχωρεῖν ἐπ' ἄμβωνος, κατά τήν ἐν τῷ κλήρῳ καταλεγομένων τάξιν, τούς θείους τῷ λαῷ λόγους ἀποφωνεῖν, εἰ μή τι ἄν ἱερατικῇ κουρᾷ χρήσηται ὁ τοιοῦτος καί τήν εὐλογίαν ὑπό τοῦ οἰκείου ποιμένος κανονικῶς ὑποδέξηται ....."» (ἀπό ἐδῶ).

Αἱ δέ Διαταγαί διά Κλήμεντος «Ἀναγνώστης καθιστανέσθω πρῶτον δοκιμῇ δεδοκιμασμένος, μὴ γλωσσόκοπος, μὴ μέθυσος, μηδὲ γελωτολόγος∙ εὔτροπος, εὐπειθής, εὐγνώμων, ἐν ταῖς κυριακαῖς συνόδοις πρῶτος σύνδρομος, εὐήκοος, διηγηματικός, εἰδὼς ὅτι εὐαγγελιστοῦ τόπον ἐργάζεται» (Αἱ διὰ Κλήμεντος Ρώμης Διαταγαί, 2, πρβλ. Ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου καί Ψάλτου, σελ. 20).

 
Last edited:

Αχιλλέας1

Ἀχιλλέας Γαντζός
#3
Σας ευχαριστώ πάτερ για τις χρησιμότατες πληροφορίες που παραθέσατε.

Την ευχή σας

Υ.Γ. Στο αρχιερατικό αναφέρεται ότι ο αρχιερέας ενδύει με φελώνιο τον αναγνώστη, γίνεται το ίδιο και με ράσο;
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Υ.Γ. Στο αρχιερατικό αναφέρεται ότι ο αρχιερέας ενδύει με φελώνιο τον αναγνώστη, γίνεται το ίδιο και με ράσο;
Ἀναφέρει καί τό ἱμάτιον. Ἐπίσης ἀναφέρονται σέ πηγές καί ἄλλοι ὅροι, ὅπως «καμίσιον» καί «σφικτούριον». Ἦσαν διάφορες οἱ μορφές καί οἱ ὀνομασίες ἀμφίων τῶν ἀναγνωστῶν/ψαλτῶν, οἱ ὁποῖοι συγκαταλέγονται στόν κλῆρο. Γι᾿ αὐτά μπορεῖτε νά διαβάσετε στά:
Εμμ. Γιαννόπουλου : Η ψαλτική τέχνη. Λόγος και μέλος στη λατρεία της ορθόδοξης εκκλησίας
Ευαγγελίας Σπυράκου, Οι Χοροί Ψαλτών κατά την Βυζαντινή Παράδοση, Αθήνα 2008
καθώς καί σ᾿ αὐτά τά θέματα:
Ψαλτική ενδυμασία
Ενδυμασία (το ιεροψαλτικό καλπάκι)

Σήμερα ὁ ἀναγνώστης νομιμοποιεῖται νά φοράει ἐσώρασο (ἀντερί), ράσο καί στιχάριον. Συνήθως ἐνδύεται μόνον ράσο.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Αχιλλέας;66117 said:
Θα ήθελα να ρωτήσω τα μέλη του φόρουμ περί της τάξεως της χειροθεσίας αναγνώστη (όπως π.χ. πότε διαβάζεται η ευχή στον εσπερινό, τι περιέχει η μικρή αυτή "ακολουθία") αλλά και τις αρμοδιότητες του αναγνώστη στην εκκλησία πέραν της ανάγνωσης των κειμένων (ψαλμών κ.ά.)
Ἀπό τόν ἅγιο Συμεών Θεσσαλονίκης, πού μνημόνευσα στό #2, ἐπισυνάπτω τά σχετικά κεφ. ρνς΄, ρνη΄, ρνθ΄καί ρξ΄ ἀπό τό ἀρχαῖο κείμενο καί ἀπό τήν ἔκδοση τοῦ 1862 «εἰς τήν καθομιλουμένην» (μέ νέα κατάταξη) τά ἀντίστοιχα κεφ. Α΄, Γ΄, Δ΄ καί Ε΄ «Περί τῆς τελετῆς τῶν ἱερῶν χειροτονιῶν».

 

Attachments

Αχιλλέας1

Ἀχιλλέας Γαντζός
#6
Ἀναφέρει καί τό ἱμάτιον. Ἐπίσης ἀναφέρονται σέ πηγές καί ἄλλοι ὅροι, ὅπως «καμίσιον» καί «σφικτούριον». Ἦσαν διάφορες οἱ μορφές καί οἱ ὀνομασίες ἀμφίων τῶν ἀναγνωστῶν/ψαλτῶν, οἱ ὁποῖοι συγκαταλέγονται στόν κλῆρο. Γι᾿ αὐτά μπορεῖτε νά διαβάσετε στά:
Εμμ. Γιαννόπουλου : Η ψαλτική τέχνη. Λόγος και μέλος στη λατρεία της ορθόδοξης εκκλησίας
Ευαγγελίας Σπυράκου, Οι Χοροί Ψαλτών κατά την Βυζαντινή Παράδοση, Αθήνα 2008
καθώς καί σ᾿ αὐτά τά θέματα:
Ψαλτική ενδυμασία
Ενδυμασία (το ιεροψαλτικό καλπάκι)

Σήμερα ὁ ἀναγνώστης νομιμοποιεῖται νά φοράει ἐσώρασο (ἀντερί), ράσο καί στιχάριον. Συνήθως ἐνδύεται μόνον ράσο.


Ωστόσο αν και νομιμοποιείται επιτρέπεται στην πραγματικότητα, ο αναγνώστης να φορά ράσο, αντερί και στιχάρι. Αν ναι πότε μπορεί να τα φορέσει δεδομένου ότι κυκλοφορεί με 'πολιτικά' ρούχα. Τέλος, υπάρχει και 'κάλυμμα' της κεφαλής;

Υ.Γ. Ωστόσο παραθέτω και τον παρακάτω σύνδεσμο για σύγκριση κυρίως με τη ρωσική παράδοση. http://en.wikipedia.org/wiki/Reader_(liturgy)
 

pransot

Πράντζος Σωτήρης
#7
Δύο φορές έχω δει να αναφωνείται και να ψάλλεται το "Άξιος" αν και δεν αναφέρεται στην ακολουθία (από τους μητροπολίτες Θεσσαλονίκης και Νεαπόλεως). Τι συμβαίνει αλλού;
 
#8
Δύο φορές έχω δει να αναφωνείται και να ψάλλεται το "Άξιος" αν και δεν αναφέρεται στην ακολουθία (από τους μητροπολίτες Θεσσαλονίκης και Νεαπόλεως). Τι συμβαίνει αλλού;
Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ. Πάντως το άξιος υπάρχει σε χειροθεσία αναγνώστη.... όχι σε αυτήν που γίνεται σε εμάς σήμερα, αλλά στο Ευχολόγιο GOAR υπάρχει (επισύναψη)... Ίσως από εκεί οι επιρροές.

Για περισσότερες πληροφορίες, παραπέμπω στο υπόμνημα Τάξις χειροθεσίας/προχειρίσεως ἀναγνώστου/ψάλτου.
 

Attachments

#10
Δύο φορές έχω δει να αναφωνείται και να ψάλλεται το "Άξιος" αν και δεν αναφέρεται στην ακολουθία (από τους μητροπολίτες Θεσσαλονίκης και Νεαπόλεως). Τι συμβαίνει αλλού;
Και στη δική μου Χειροθεσία (Λάρισα) αναφωνήθηκε "Άξιος" όπως και σε όλους τους αναγνώστες.
Και στην δική μου χειροθεσία αναφωνήθηκε το άξιος.
 

George

Ιεροψάλτης
#11
Αν και παλιό το άρθρο.....

Σε μένα δεν θυμάμαι αν αναφωνήθηκε το "'Αξιος", αλλά στο παρακάτω βίντεο θα ακούσετε ότι αναφωνήθηκε πρόσφατα σε μαθητές μου...http://youtu.be/O5hk0jIQzRg
 

NIKOSPET

Νέο μέλος
#12
Ωστόσο αν και νομιμοποιείται επιτρέπεται στην πραγματικότητα, ο αναγνώστης να φορά ράσο, αντερί και στιχάρι. Αν ναι πότε μπορεί να τα φορέσει δεδομένου ότι κυκλοφορεί με 'πολιτικά' ρούχα. Τέλος, υπάρχει και 'κάλυμμα' της κεφαλής;

Υ.Γ. Ωστόσο παραθέτω και τον παρακάτω σύνδεσμο για σύγκριση κυρίως με τη ρωσική παράδοση. http://en.wikipedia.org/wiki/Reader_(liturgy)
Πάτερ Μάξιμε, θα μπορούσατε σας παρακαλώ να μας απαντήσετε από που πηγάζει ότι ο Αναγνώστης νομιμοποιείται να φοράει τόσο εσώρασο, όσο και στιχάριον. Θεωρητικά μπορεί να φοράει και οράριον σταυρωτά?

Σας ευχαριστώ
Νίκος
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#13
Πάτερ Μάξιμε, θα μπορούσατε σας παρακαλώ να μας απαντήσετε από που πηγάζει ότι ο Αναγνώστης νομιμοποιείται να φοράει τόσο εσώρασο, όσο και στιχάριον.
Ἐξάγεται ἀπό τήν ἀνάγνωση τῶν προηγουμένων μηνυμάτων.

Θεωρητικά μπορεί να φοράει και οράριον σταυρωτά;
Γιά τό ὀράριον γράψαμε σέ ἄλλο θέμα πού παραπέμπει προηγούμενο μήνυμα, ὅτι «...καί τό ὀράριον φαίνεται πώς εἶχε κάποια χρήση σέ βαθμίδες τοῦ χοροῦ τῶν ψαλτῶν». Δέν ἔχει ὅμως σχέση μέ αὐτό πού ἐννοεῖς καί δέν προβλέπεται γιά τούς ἀναγνῶστες.

 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#14
Θεωρητικά μπορεί να φοράει και οράριον σταυρωτά?
Γιά τό ὀράριον γράψαμε σέ ἄλλο θέμα πού παραπέμπει προηγούμενο μήνυμα, ὅτι «...καί τό ὀράριον φαίνεται πώς εἶχε κάποια χρήση σέ βαθμίδες τοῦ χοροῦ τῶν ψαλτῶν». Δέν ἔχει ὅμως σχέση μέ αὐτό πού ἐννοεῖς καί δέν προβλέπεται γιά τούς ἀναγνῶστες.
Σ᾿ αὐτή τή μελέτη (σ. 143, ὑποσ. 674) διάβασα ὅτι προβλέπεται γιά ἀναγνῶστες καί ὑποδιακόνους μαζί μέ τό στιχάριον (καμίσιον) καί τό ὀράριον σταυρωτά, ὅπως τό φοροῦν οἱ διάκονοι πρό τῆς θ. κοινωνίας. Παραπέμπει στό ἔργο J. Braun, Die liturgische Gewandung im Occident und Orient: nach Ursprung und Entwicklung, Freiburg 1907, [ 2011], σ. 287.


 

georgebeis

Μπέης Γεώργιος
#15
Δύο φορές έχω δει να αναφωνείται και να ψάλλεται το "Άξιος" αν και δεν αναφέρεται στην ακολουθία (από τους μητροπολίτες Θεσσαλονίκης και Νεαπόλεως). Τι συμβαίνει αλλού;
Στην δικιά μου χειροθεσία σε αναγνώστη εκφωνήθηκε το Άξιος αλλά μία φορα

Ευχαριστώ.
 
Top