Υμνοι της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, ιεροδ. Ανθίμου Νικολαϊδου 1847

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Υμνοι της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας
τονισθέντες κατά τύπον ακριβή
των εκκλησιαστικών μελωδιών μας
υπο του ιεροδιακόνου
Ανθίμου Νικολαϊδου Γανοχωρίτου
Εν Βιέννη της Αυστρίας
1847

τ.Β΄(με προεπισκόπηση και δυνατότητα κατεβάσματος) και τ. Γ΄

Σχετίζεται με την έκδοση
Υμνοι της Θείας και Ιεράς Λειτουργίας, Ιωάννου Χαβιαρά, 1848

Περισσότερες λεπτομέρειες στο άρθρο:
O Benedikt Randhartinger και η ελληνική εκκλησιαστική μουσική
 

Attachments

 • Exofyllo1.jpg
  Exofyllo1.jpg
  235 KB · Views: 30
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ύμνοι της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Μέρος Α'
Original Title:
Eastern Orthodox Church Hymns, part 1

Αιώνας: ΙΘ'
Century:19

Αριθμός φύλλων - Nr of foils: 44

Σημειογραφία: Ευρωπαϊκή Σημειογραφία
Notation: Western

Αριθμός τεκμηρίου - Nr of token: Μ29α / 132

Μόνιμη διεύθυνση - Permanent address:
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/168172

Μεταγραφή του ιεροδιακόνου Ανθίμου Νικολαΐδη σε Δυτική σημειογραφία διαφόρων ύμνων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας για τους μη γνώστες της παρασημαντικής.
Από τη συλλογή μουσικής βιβλιοθήκης Κ. Ψάχου.

A transcription by deacon and cantor Anthimos Nicholaedes into Western notation of various Eastern Orthodox Church hymnals intended for those who can't read byzantine notation.
From the collection of K. Psachos' musical library
 • Προσοχή να μεταγραφεί (μια τρίτη χαμηλότερα) το παλαιό κλειδί του Ντο της υψιφώνου στο σύγχρονο κλειδί του Σολ.
 • Please be mindful to transcribe (one third below) the old Soprano key of C to the modern key of G.
AK

PS
Part 2 is coming up soon
 

Attachments

 • Eastern Orthodox Church Hymnals - part 1.pdf
  6.5 MB · Views: 61
Last edited:
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ύμνοι της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Μέρος B'
Original Title:
Eastern Orthodox Church Hymnals, part 2

Αιώνας: ΙΘ'
Century: 19

Σημειογραφία: Ευρωπαϊκή Σημειογραφία
Notation: Western

Αριθμός τεκμηρίου - Nr of token: Μ29b / 130

Μόνιμη διεύθυνση - Permanent address:
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/168173

Μεταγραφή και 4φωνη επεξεργασία με συνοδεία πιάνου από τον ιεροδιάκονο και ιεροψάλτη Άνθιμο Νικολαΐδη (εν Βιέννη) διαφόρων ύμνων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας σε Ευρωπαϊκή σημειογραφία.

Από τη συλλογή της μουσικής βιβλιοθήκης Κ. Ψάχου.

A transcription and 4part-piano adaptation by deacon and cantor (in Vienna) Anthimos Nicholaedes into Western notation of various Eastern Orthodox Church hymnals.

From the collection of K. Psachos' musical library

 • Προσοχή να μεταφερθούν τα παλαιά κλειδιά του Ντο της "Αντιφώνου", "Οξυφώνου", και "Μεσοφώνου" στο σύγχρονο κλειδί του Σολ.
 • Please be mindful to transcribe the old Soprano, Alto and tenor keys of C into the modern key of G.

AK

ΥΓ
Έπεται και το τρίτο και τελευταίο μέρος
PS
Part 3 (the last οne) is coming up soon
 

Attachments

 • Ύμνοι της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Μέρος β΄.pdf
  19.1 MB · Views: 44
Πρωτότυπος Τίτλος: Ύμνοι της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Μέρος Γ΄
Original Title: Eastern Orthodox Church Hymnals, Part 3

Αιώνας - Century: 19ος, 19th

Σημειογραφία: Ευρωπαϊκή Σημειογραφία
Notation: Western

Αριθμός τεκμηρίου - Nr of token: Μ30 / 129
Μόνιμη διεύθυνση - Permanent address:
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/168174

Μεταγραφή και 4φωνη επεξεργασία συνοδεία πιάνου από τον ιεροδιάκονο και ιεροψάλτη Άνθιμο Νικολαΐδη (εν Βιέννη) διαφόρων ύμνων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας σε Ευρωπαϊκή σημειογραφία.

Από τη συλλογή της μουσικής βιβλιοθήκης Κ. Ψάχου.

A transcription and 4part-piano adaptation by deacon and cantor (in Vienna) Anthimos Nicholaedes into Western notation of various Eastern Orthodox Church hymnals.

From the collection of K. Psachos' musical library

 • Προσοχή να μεταφερθούν τα παλαιά κλειδιά του Ντο της "Αντιφώνου", "Οξυφώνου", και "Μεσοφώνου" στο σύγχρονο κλειδί του Σολ.
 • Please be mindful to transcribe the old Soprano, Alto and tenor keys of C into the modern key of G.
AK
 

Attachments

 • Ύμνοι της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Μέρος Γ'.pdf
  34.2 MB · Views: 55
Top