Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην - Δοξαστικὸν Αἴνων Κυριακῆς Σταυροπροσκυνήσεως

#1
Μια δική μου σύνθεσις για το Δοξαστικόν της Κυριακής!
Όπως πάντα, η σύνθεσις αποτελεί φόρο τιμής προς τους Διδασκάλους μου που από νωρίς μου υπέδειξαν - ο καθένας με τον τρόπο του - να εντρυφήσω στη Μουσική και στα παλαιά μαθήματα και να κυνηγάω διαρκώς, όπως η μέλισσα, τα εκλεκτώτερα μελωδήματα (!!!)
Δια τούτο και κοινοποιώ το παρό, αναπέμποντας στην Κοινότητα το αποτέλεσμα της ζύμωσης και της μελέτης όλων όσων έλαβα ανά τα έτη!


Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην - Δοξαστικὸν Αἴνων Κυριακῆς Σταυροπροσκυνήσεως - Μέλος Θεοδώρου Γ. Τσατσαρώνη
 
Top