Τυπικόν Μεσσήνης (Codex Messinensis Gr. 115, A.D. 1131)

#41
Δείτε στο http://www.miguel-arranz.net/?view=scriptura

Το τυπικό είναι εκεί που λέει
Le Typicon du monastère du Saint-Saveur à Messine: Codex Messinensis Gr. 1155, A.D. 1131 / Introduction, text critique et notes par MIGUEL ARRANZ. R., 1969. (Orientalia Christiana Analecta; 185).
Τυπικόν Μεσσήνης (Codex Messinensis Gr. 115, A.D. 1131)
Ιδού και επεξεργασμένο με ST, καθαρό και ευθυγραμμισμένο.
Οι σελίδες ρυθμίστηκαν ώστε να συμφωνούν σε έντυπο και pdf. (οι σσ. του προλόγου σε λατινική αρίθμηση)
 

Attachments

Top