Τυπικόν Μεσσήνης (Codex Messinensis Gr. 115, A.D. 1131)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Τό (μοναχικόν) Τυπικόν τῆς Μονῆς Σωτῆρος Μεσσήνης (τῆς Κάτω Ἰταλίας) τοῦ ιβ΄ αἰῶνος (κῶδιξ Μεσσήνης 115 τοῦ ἔτους 1131) ἐξέδωσε κριτικά ὁ Καθηγητής τοῦ Ἀνατολικοῦ Ἰνστιτούτου Ρώμης π. Μιχαήλ Arranz.

M. Arranz, Le typikon du monastere du Saint-Sauveur a Messine, Roma 1969.

Ἀπό κάποια σχετική βιβλιοθήκη φωτοτυπία.


 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#3
O Shota Gugushvili με πληροφόρησε οτι στην ιστοσελίδα του Miguel Arranz υπάρχει το Τυπικό αυτό και άλλα ίσως ενδιαφέροντα πράγματα.

Δείτε στο

http://www.miguel-arranz.net/?view=scriptura

Το τυπικό είναι εκεί που λέει

Le Typicon du monastère du Saint-Saveur à Messine: Codex Messinensis Gr. 1155, A.D. 1131 / Introduction, text critique et notes par MIGUEL ARRANZ. R., 1969. (Orientalia Christiana Analecta; 185).

Ευχαριστίες στο Shota.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#4
κ. Κουμπαρούλη,

Εὐχαριστοῦμε πολὺ, πρόκειται γιὰ πολυτιμότατη δημοσίευση.

Καὶ εἰς ἄλλα ...
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5

+1000 στόν Δημήτρη καί +1000 στόν Shota.

Ἀλλά, ὅπως μοῦ ἔλεγε καί ὁ Θεοδωράκης (ἄς γράψει) χρειάζεται προσοχή καί διάκριση. Μήν ἀρχίσουμε τώρα «ἔτσι λέει τό Μεσσήνης» κλπ.. Ὑπῆρχαν καί ἰδιαιτερότητες στήν Κάτω Ἰταλία.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6

Παρακαλοῦμε πολύ, ποιός θά μποροῦσε νά τό κάνει pdf γιά μᾶς πού δέν ἔχουμε ἰδιαίτερα προσόντα στούς ὑπολογιστές μας;

Θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ προτέρων.


 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#7
Εν τω μεταξύ μπορείτε να το δείτε εγκαθιστώντας το δωρεάν πρόγραμμα WinDjView

Download
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#8
linux [kubuntu 9.04] και ξερό ψωμί!!!:D
Όλα άνοιξαν με την πρώτη. Αυτό έλεγα και στον π. Μάξιμο.
Δεν είμαστε forum υπολογιστών βέβαια...
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#9


Τὸ τυπικὸν αὐτὸ ἀνήκει εἰς τὴν στουδιτικὴν παράδοσιν -ἡ ὁποία δὲν προκρίθηκε- προϋποθέτοντας ἀντίστοιχον στιχηροκαθισματάριον καὶ κανονάριον, λιγότερες στιχολογίες καὶ γενικὰ περικεκομμένη δομή. Διατηρεῖ ὅμως ἀρχέτυπες διατάξεις (βλ. Συμβολὴν τ. 10-13) οἱ ὁποῖες ἀπαιτοῦν τὴν σχετικὴν κρίσιν, ὅπως καὶ ἀπολυτίκια.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#11
linux [kubuntu 9.04] και ξερό ψωμί!!!:D
Όλα άνοιξαν με την πρώτη. Αυτό έλεγα και στον π. Μάξιμο.
Δεν είμαστε forum υπολογιστών βέβαια...
Εὐχαριστοῦμε.
Δέν πιστεύω αὐτό νά ἀκυρώνει τήν παράκλησή μου;

Ἄλλωστε καί ὁ διαχειριστής ἔδωσε ἐκεῖνο τό πρόγραμμα γιά νά τό δοῦμε «Εν τω μεταξύ» καί ὄχι νά τό κατεβάσουμε, φαντάζομαι. Ἐγώ δέν τό ἐπεχείρησα πρός τό παρόν. Θά περιμένω, ἄν θά ἔχει κάποιος τήν καλωσύνη, πού εἶμαι 100% σίγουρος ὅτι ὑπάρχουν πολλοί πού τήν ἔχουν.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#14
Ἔτοιμο καὶ τὸ .pdf.

Τὴν εὐχή σας!
Τοῦ Χριστοῦ! ἀγαπητέ Δομέστικε.
Ἡ σιγουριά μου φυσικά καί κατευθυνόταν στήν ἐγνωσμένη καλωσύνη τῶν Θεσσαλονικέων.

Νά εἶσαι πάντα καλά καί ὅ,τι ἐπιθυμεῖς!


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#15


Τὸ τυπικὸν αὐτὸ βασίζεται εἰς τὸ τῆς Εὐεργέτιδος, ἀντιγράφεται δὲ ἀπὸ τὸ τῆς μονῆς τῆς Θεοτόκου στὸ Μίλι τῆς Σικελίας τοῦ ἔτους 1292, ἐκδεδομένο μερικῶς στὸ Dmitrievskij τ. 1 σσ. 836-893. Βλ. Ἀπ. Ἀποστολίδη Τὰ τυπικὰ τῆς κάτω Ἰταλίας στὸ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς τόμος 69 (1986) σσ. 490-504.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#16
Τὸ τυπικὸν αὐτὸ βασίζεται εἰς τὸ τῆς Εὐεργέτιδος, ἀντιγράφεται δὲ ἀπὸ τὸ τῆς μονῆς τῆς Θεοτόκου στὸ Μίλι τῆς Σικελίας τοῦ ἔτους 1292, ἐκδεδομένο μερικῶς στὸ Dmitrievskij τ. 1 σσ. 836-893.
Εὐχαριστοῦμε πολύ γι᾿ αὐτές τίς ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες.

Ἐπικαίρως ἀξίζει νά δεῖ κανείς τή διάταξη τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς γονυκλισίας (σσ. 278-282) πού εἶναι ἡ διάταξη τοῦ ᾀσματικοῦ ἑσπερινοῦ καί διαφέρει ἀπό τή διάταξη τοῦ ΤΕ (D I, σσ. 595-596) –πού εἶναι ἡ γνωστή μας τοῦ μοναχικοῦ–, εἶναι δέ ὄντως ὁμοία μέ τήν τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μονῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Μῆλι Σικελίας (D I, σσ. 889-892).


 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#17
Στο Τυπικόν Σωτήρος Μεσσήνης ενδεικτικά για τα Αντίφωνα αναφέρω τα εξής:

Η' Σεπτεμβρίου: "αντίφωνα γ'. το α' Αγαθόν το εξομολογείσθαι τω Κυρίω.
Το β' Ο Κύριος εβασίλευσεν, Σώσον ημάς, ο εκ Παρθένου τεχθείς...,
το γ' Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω, Η γέννησίς σου Θεοτόκε"


Κστ' Σεπτεμβρίου: "Αντίφωνα. Αγαθόν το εξομολογείσθαι, και τα λοιπά.
μετά την Είσοδον το απολυτίκιον. Δόξα Και νυν το Κοντάκιον."


Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως: "το α' Αγαθόν το εξομολογείσθαι τω Κυρίω.
Το β' Ο Κύριος εβασίλευσεν,
το γ' ήχος β', Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω, Μεγάλα τα της πίστεως"

αλλά και

Κυριακή Αγίων Πάντων:
"Και αντίφωνα τα εξ έθους των Κυριακών. Εις το α' Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου,
εις το β' Πρεσβείαις των αγίων σου, σώσον ημάς Κύριε.
Εις το γ' Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο αναστάς εκ νεκρών"


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#18


Ἡ ἐπικράτηση τοῦ μοναχικοῦ τυπικοῦ στὸν κόσμο συνετέλεσε στὴν ἄγνοια τῶν ἀρχαίων (δεσποτικῶν-λειτουργικῶν) ἀντιφώνων, τὰ ὁποία ἐψάλλοντο καὶ τὶς Κυριακές.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#19


Ἡ ἐπικράτηση τοῦ μοναχικοῦ τυπικοῦ στὸν κόσμο συνετέλεσε στὴν ἄγνοια τῶν ἀρχαίων (δεσποτικῶν-λειτουργικῶν) ἀντιφώνων, τὰ ὁποία ἐψάλλοντο καὶ τὶς Κυριακές.
Πώς κρίνεις την "πολυμορφία" που εμφανίζει το παρόν τυπικό στα εφύμνια των Αντιφώνων;

[Προσωπικά έχω την εντύπωση ότι τα αρχαία Αντίφωνα με τα αρχαία- απλά εφύμνια είναι προτιμότερα σε μια εποχή που οι επαναλήψεις
(των απολυτικίων που είναι σαφώς μεγαλύτερα) θεωρούνται (κακώς) άσκοπες.]
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#20


Συμφωνῶ μαζὶ σου. Ἡ «πολυμορφία» αὐτὴ ἐνδείκνυται.
Ὁ ἀριθμὸς τοῦ κώδικος Μεσσήνης πρέπει νὰ διορθωθεῖ στὸν τίτλο τοῦ θέματος.
 
Last edited:
Top