Τυπική διάταξις των εν τω Πατριαρχικώ ναώ και τοις εν τη αρχιεπισκοπή ναοίς τελουμένων κηδειών και μνημοσύνων, Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Πατριαρχικ

#2
Ενδιαφέρουσα βρήκα τη διάταξη μνημοσύνου του Σαββάτου σχεδιασμένη για χοροστασία αρχιερέα:
Μετά την άνοδο του αρχιερέα στο θρόνο, καταβασίες της περιόδου (ανεξάρτητα αν προβλέπονται ειρμοί). Οι αίνοι ψάλλονται (τα μαρτυρικά), χωρίς να κάνει διαχωρισμό αν είναι Θεὸς Κύριος ή Ἀλληλούϊα. Αντί της αρχαίας φήμης «Τὸν δεσπότην...», ο αρχιερέας παίρνει καιρό στο Αἰνεῖτε (προφανώς η φήμη επιφυλάσσεται μόνο για τον Πατριάρχη) και εισέρχεται στο ιερό βήμα. Η εκτενής δέηση μετατίθεται μετά την μικρή δοξολογία (από το τέλος του όρθρου). Ο αρχιερέας βγαίνει ντυμένος στα απόστιχα των αίνων (τα νεκρώσιμα).
 

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#3
Ενδιαφέρουσα βρήκα τη διάταξη μνημοσύνου του Σαββάτου σχεδιασμένη για χοροστασία αρχιερέα:


Εγώ πάλι θα τη χαρακτήριζα από αυθαίρετη έως κακόζηλη...Τι πάει να πει "Μετά την άνοδο του αρχιερέα στο θρόνο, καταβασίες της περιόδου (ανεξάρτητα αν προβλέπονται ειρμοί)"....:mad:
 
Top