Τροπάρια θ' ωδής όταν ψάλλεται η Τιμιωτέρα.

giorgosgoudi

Νέο μέλος
#1
Έστω ότι ψάλαμε κάποιον κανόνα μέχρι και τον ειρμό της 8ης. Αν πρόκειται για εορτή που προβλέπεται θ' ωδή κανόνος αντί της τιμιωτέρας, οκ, την ψάλουμε κι αυτή και ο κανόνας συμπληρώνεται. Εάν όμως το τυπικό προβλέπει την τιμιωτέρα, τα τροπάρια της 9ης ωδής όμως τι γίνονται; Τα βιβλία λένε όμως τη φράση "μετά τη συμπλήρωση των κανόνων" ακολουθούν οι καταβασίες. Λέγονται λοιπόν κάπου τα τροπάρια της 9ης ώστε όντως να συμπληρωθούν οι κανόνες;
 

chanendes

Ιωάννης Π. Αχιλλιάς
#2
στις ενορίες όχι, πλην της καταβασίας.
Στα μοναστήρια συνήθως ναι, ανάλογα και με τυπικό τους
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Έστω ότι ψάλαμε κάποιον κανόνα μέχρι και τον ειρμό της 8ης. Αν πρόκειται για εορτή που προβλέπεται θ' ωδή κανόνος αντί της τιμιωτέρας, οκ, την ψάλουμε κι αυτή και ο κανόνας συμπληρώνεται. Εάν όμως το τυπικό προβλέπει την τιμιωτέρα, τα τροπάρια της 9ης ωδής όμως τι γίνονται; Τα βιβλία λένε όμως τη φράση "μετά τη συμπλήρωση των κανόνων" ακολουθούν οι καταβασίες. Λέγονται λοιπόν κάπου τα τροπάρια της 9ης ώστε όντως να συμπληρωθούν οι κανόνες;
<<<Τρεῖς φορές τό ἰσχῦον Τυπικό τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας (ΤΜΕ - Βιολάκη) στήν Προθεωρία γράφει ὅτι ἀναγινώσκονται ἤ ψάλλονται ὅλες οἱ ᾠδές τῶν κανόνων πρίν τό «Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν» τίς καθημερινές ἤ πρίν τίς καταβασίες τίς Κυριακές καί ἑορτές.
<<<Προθεωρία, σελ. 46 (... ἀπ᾿ θ΄ Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον,), σελ. 49 (μετά τήν Θ΄ ὁ Εἱρμός τῆς η΄ ᾨδῆς) καί σελ. 55 (... καί ἀκολούθως ψάλλονται ἡ ζ΄, η΄ καί θ΄ ᾨδή τῶν κανόνων. Μετά τούς Κανόνας ἄρχονται οἱ Χοροί ψάλλειν τάς Καταβασίας).

<<<προθεωρία τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (ΤΜΕ) εἶναι βασική καί ἐκ «τῶν ὧν οὐκ ἄνευ» γνώση γιά ἀνώτερο καί κατώτερο κλῆρο καί κάθε ἀσχολούμενο μέ τά τῆς θείας λατρείας. Παραλλήλως πρέπει νά γίνει ὑποχρεωτικό μάθημα στίς Σχολές, κρατικές ἤ μή, ἐκκλησιαστικές ἤ μή, πού εὐελπιστοῦν νά βγάλουν ψάλτες.

<<<Νά συμπληρώσω ἐδῶ ἐπίσης (τό μυριάκις εἰπωμένο), ὅτι ὁσάκις ἀντί τῆς Τιμωτέρας ἤ μετά τήν Τιμιωτέραν προβλέπεται ψαλμωδία ἑνάτης ᾠδῆς κανόνων, αὐτή δέν ἔχει πολλάκις σχέση μέ τήν διατασσόμενη διάταξη τῶν κανόνων τοῦ ὄρθρου. Ὁπότε καί τότε κατ᾿ ἀκρίβειαν ἀναγινώσκεται ἤ ψάλλεται ἡ ᾠδή (ἀναστάσιμη συνήθως ἤ καί ἁγίου) πού δέν προβλέπεται νά ψαλλεῖ μετά τήν ἐκφώνηση Τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα τοῦ Φωτός, ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνωμεν.
 

giorgosgoudi

Νέο μέλος
#4
Αυτό που διαβάζουμε στα βιβλία όταν δεν τεκμηριώνεται και από πρακτική εφαρμογή παραμένει αβέβαιο. Στο προηγούμενο μήνυμα γράφει "στις ενορίες όχι, πλην της καταβασίας". Και όντως, ποτέ ως ακροατής δεν έχω ακούσει τροπάρια 9ης ωδής (για την ακρίβεια ούτε και 7ης - 8ης).
 

giorgosgoudi

Νέο μέλος
#6
Απλά αν κάτι από αυτά που διαβάζουμε γίνεται κιόλας, τότε είναι άμεσα κατανοητό. Αν κάτι δεν το βλέπουμε να γίνεται χρειαζόμαστε τη βοήθεια κι άλλων για να βεβαιωθούμε στο τι τελικά πρέπει ή έστω μπορεί να γίνεται.
 
#7
Τρεῖς φορές τό ἰσχῦον Τυπικό τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας (ΤΜΕ - Βιολάκη) στήν Προθεωρία γράφει ὅτι ἀναγινώσκονται ἤ ψάλλονται ὅλες οἱ ᾠδές τῶν κανόνων πρίν τό «Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν» τίς καθημερινές ἤ πρίν τίς καταβασίες τίς Κυριακές καί ἑορτές.
Γιατί όμως το εγκόλπιον της Α.Δ. γράφει μετά την Τιμιωτέρα: "Και ψάλλεται [η θ' ωδή των κανόνων και] η καταβασία της θ' ωδής". Το ίδιο λέει και το συλλειτουργικό της Σιμωνόπετρας. Τελικά ποιά από τις δύο πρακτικές θα πρέπει να ακολουθούμε; Θα ψάλλουμε την θ' ωδή πρίν τις καταβασίες ή μετά την τιμιωτέρα;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8
γράφει μετά την Τιμιωτέρα: "Και ψάλλεται [η θ' ωδή των κανόνων και] η καταβασία της θ' ωδής". Το ίδιο λέει και το συλλειτουργικό της Σιμωνόπετρας. Τελικά ποιά από τις δύο πρακτικές θα πρέπει να ακολουθούμε; Θα ψάλλουμε την θ' ωδή πρίν τις καταβασίες ή μετά την τιμιωτέρα;
Για το εγκόλπιον της Α.Δ. νά διαβάσετε στο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ τί σημαίνει μία φράση ἐντός ἀγκυλῶν.
Για το συλλειτουργικό της Σιμωνόπετρας λέμε ὅτι αὐτή εἶναι ἡ μοναστική τάξις (δέν εἶναι ἐνοριακό).

Τό θέμα ἐδῶ εἶναι ἡ φράση ἀπό τίς «Γενικαί Τυπικαί Διατάξεις» Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος "μετά τήν πλήρωσιν τῶν κανόνων" πού ζητεῖται ἐξήγηση καί δώσαμε τήν ἐξήγηση σύμφωνα μέ τό ἰσχῦον Τυπικό τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας (ΤΜΕ - Βιολάκη).

Τό τί ἀκολουθεῖ ὁ καθένας εἶναι ...αλλουνού παπά Ευαγγέλιο (#5).
 
Top