[Ερώτηση] Τροπάρια Αίνων των Αγ. Παθών

Nikolaos Giannoukakis

Παλαιό Μέλος
#1
Αγαπητοί Φίλοι,

Μήπως υπάρχουν αποδείξεις, ή ενδείξεις, για την ταυτότητα του ποιητού/υμνογράφου των τροπαρίων των Αίνων της Ακολουθίας των Αγ. Παθών (Μ. Πέμπτη) "Δύο και πονηρά εποίησεν" κ.τ.λ;

Ευχαριστώ πολύ, και καλό, άγιο υπόλοιπο της Τεσσαρακοστής.

ΝΓ
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Τά «Ἕκαστον μέλος...» καί «Σταυρωθέντος σου Χριστέ...» ἀποδίδονται, σύμφωνα μὲ τὰ χφφ. Λαύρας 1202 καὶ Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Παρισίων 244, στὸν ὅσιο Θεόδωρο τὸν στουδίτη (+826· Ἀρχιμ. Καλλίστου Μηλιαρᾶ, Ἱστορικὴ ἐπισκόπησις τοῦ Τριῳδίου. Τὸ σχέδιον καὶ ὁ καταρτισμὸς αὐτοῦ, Νέα Σιών, τόμος κθ' (1934) σ. 513).

Τό «Ἐξέδυσάν με...» ἀποδίδεται, σύμφωνα μὲ στιχηράρια, στὸν Γεώργιο Παπία (θ' αἰ.· ὅπ. πρ. σ. 568).

Τό «Τὸν νῶτον μου ἔδωκα...» ἀποδίδεται, σύμφωνα μὲ στιχηράρια, στὸν ἅγιο Ἀνδρέα Κρήτης (+740· ὅπ. πρ. σ. 464).
 
Last edited:

Nikolaos Giannoukakis

Παλαιό Μέλος
#3
Αγαπητέ κ. Θεοδωράκη,

Η έρευνά σας και η απάντηση είναι πολύτιμη. Μπορείτε παρακαλώ να προβάλλετε όσα στοιχεία υπάρχουν για τον Γεώργιο Παπία, η να μας παραπέμψετε σε σχετικές πηγές;

ΝΓ
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4


Ὁ ἀρχιμ. Κάλλιστος παραπέμπει σὲ ῥωσσικὴ ἔκδοση, ποὺ μεταφράζει: Ἰ. Καραμπίνωφ, τὸ Τριῴδιον τῆς νηστείας, Πετρούπολις 1910, σσ. 187-188.
 
Top