Τριώδιον Ρώμης 1879

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#1
Είχε ανέβει εδώ στη σελίδα Αναλόγιον του κ. Παπαδημητρίου από τον π. Νικόλαο αλλά ο σύνδεσμος δεν λειτουργεί πλέον. Το ανέβασα ξανά σε εκείνο το θέμα και σε mediafire εδώ.
 
#2
Το ανεβάζω και στο Ψαλτολόγιον, καθώς παρατήρησα σε θέματα του Ψαλτολογίου (και στο σύνδεσμο του analogion.gr παρακάτω), ότι κάποιοι σύνδεσμοι στο MediaFire χάνονται.
Θεωρώ ότι πρέπει να είναι γνωστό ότι δεν έχει την έγκριση της Μεγάλης Εκκλησίας. Κάποιος θα μπορούσε να μας αναπτύξει και τα περί ουνίας, που αναφέρονται και εδώ για τις εκδόσεις Ρώμης; Τι αντίκτυπο έχει αυτό στην αξιοπιστία της πηγής;
Με βάση τα παραπάνω και όσα δικά σας σχόλια ποια κριτική στάση πρέπει να κρατάμε κατά την μελέτη αυτών των σπουδαίων πηγών;
 

Attachments

Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Οἱ ἐκδόσεις αὐτές εἶναι σημαντικές. Κάποιος φίλος μου κληρικός, ἀπό τότε πού ἤμασταν συνδιάκονοι, τίς ἀγόρασε σιγά-σιγά. Ἐγώ δέν τό ἔκανα, ἴσως κακῶς.

Στήν συγκεκριμένη ἔκδοση θά περίμενα τή διόρθωση στό σφάλμα πού ὑπάρχει στούς τριῴδιους κανόνες τήν Παρασκευή τῆς Τυρινῆς, ὅπως ἔχει ἐπισημανθεῖ ἀπό τόν π. Κων. Παπαγιάννη στό Διορθώσεις καί Παρατηρήσεις εἰς τό Τριῴδιον, καθώς καί στήν ἔκδοση τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς τοῦ Ῥηγόπουλου καί στά Δίπτυχα 2007 καί 2008.

Ἡ ἐπιρροή ἀπό τήν οὐνίτικη λατρευτική τάξη καί πράξη εἶναι ἐμφανής. «Τό Συνοδικόν τῆς ᾿Ορθοδοξίας» εἶναι σφόδρα περικεκομμένο. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (Β΄ Κυριακή Νηστειῶν) δέν ὑπάρχει (καί πῶς νά ὑπῆρχε...)· πρβλ. Ηλεκτρονική έκδοση «Ουνιτικού» Τυπικού. Γιά τίς Δ΄ καί Ε΄ Κυριακές προτείνεται ἡ ἀναστάσιμος μόνον ἀκολουθία καί γράφεται ὅτι μεταγενέστεροι εἰσήγαγον τίς μνῆμες τῶν ὁσίων Ἰωάννου τῆς Κλίμακος καί Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας (βέβαια αὐτό δέν εἶναι λάθος· φαίνονται τά ἀρχικά θέματα στό Τριῴδιον μέ τούς ἀντίστοιχους κανόνες· δές Εβδομαδιαία θεματολογία Μ. Τεσσαρακοστής).

 
Last edited:
Top