Τριώδιον Αποδείπνου Μ. Πέμπτης

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#1
Όπως μου είπαν, το σλαβικό Τριώδιο περιλαμβάνει (μεταφρασμένο) Τριώδιο Κανόνα του αγ. Ανδρέα Κρήτης για την Μ.Πέμπτη εσπέρας. Διασώζεται κάτι σχετικό σε χφ ή έντυπα ελληνικά Τριώδια; Ή λόγω της "ψαλμωδήσεως εν τοις κελλίοις" εξέπεσε παντελώς; Τον προβλέπουν μήπως παλαιότερα Τυπικά;
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Τόν παραθέτει ὁ π. Κων. Παπαγιάννης στό Διορθώσεις καὶ παρατηρήσεις εἰς τὸ Τριῴδιον, Β΄ Τόμος (σ. 205 κ. ἑ.), ἀπό τόν Κώδικα Κουτλουμουσίου 300, τοῦ ις΄ αἰ. (καί Κουτλουμουσίου 297, ιε΄ αἰ.). Ὑπογραμμίζει ὅτι ὑπάρχει καί σέ ἄλλα χφφ..
Γιά τήν Μ. Παρασκευή ὑπάρχει πλήρης κανών τοῦ ἰδίου ποιητοῦ (σ. 214 κ. ἑ.).
λόγω της "ψαλμωδήσεως εν τοις κελλίοις"
περιέπεσαν εἰς ἀχρηστίαν καί δέν περιελήφθησαν εἰς τά ἔντυπα Τριῴδια.

Ὑπάρχει στό Τριῴδιον Ῥώμης.


 

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#3
π. Μάξιμος;116845 said:

Τόν παραθέτει ὁ π. Κων. Παπαγιάννης στό Διορθώσεις καὶ παρατηρήσεις εἰς τὸ Τριῴδιον, Β´ Τόμος (σ. 205 κ. ἑ.), ἀπό τόν Κώδικα Κουτλουμουσίου 300, τοῦ ις´ αἰ. (καί Κουτλουμουσίου 297, ιε´ αἰ.). Ὑπογραμμίζει ὅτι ὑπάρχει καί σέ ἄλλα χφφ..
Γιά τήν Μ. Παρασκευή ὑπάρχει πλήρης κανών τοῦ ἰδίου ποιητοῦ (σ. 214 κ. ἑ.).

περιέπεσαν εἰς ἀχρηστίαν καί δέν περιελήφθησαν εἰς τά ἔντυπα Τριῴδια.

Ὑπάρχει στό Τριῴδιον Ῥώμης.
Eυχαριστώ για την ταχεία απάντηση και τις παραπομπές. Γιατί δεν βλέπω τίποτα στο Τριώδιο της Ρώμης;:eek: Δεν έχω δυστυχώς πρόσβαση στο βιβλίο του π. Κων/νου. Θα μπορούσε μήπως να επισυναφθεί το σχετικό κείμενο (= ο Τριώδιος Κανών του Αποδείπνου της Μ.Πέμπτης) ; Ευχαριστώ και πάλι.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Γιατί δεν βλέπω τίποτα στο Τριώδιο της Ρώμης;:eek: Δεν έχω δυστυχώς πρόσβαση στο βιβλίο του π. Κων/νου. Θα μπορούσε μήπως να επισυναφθεί το σχετικό κείμενο (= ο Τριώδιος Κανών του Αποδείπνου της Μ.Πέμπτης) ;
Δέν εἶδα. Τό γράφει ὁ π. Κωνσταντῖνος. [Τώρα βλέπω ὅτι] Ἔχει ὑπόψει του ἔκδοση τοῦ 1738, σ. χοη΄ (678) κ. ἑ..
Γιά τήν ἐπισύναψη ἀδυνατῶ τεχνικῶς καί δέν γνωρίζω «πνευματικῶς»...
Θά βρεθεῖ πιστεύω...


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Last edited:
Top